In trang này
Trực tiếp: Pháp hội cúng dường trai Tăng tại Tổ đình Từ Đàm
Cập nhật ngày: 8/23/2018 3:07:59 PM
Sáng ngày 24/8/2018 (14.7 Mậu Tuất) tại Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Tp. Huế đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội cúng dường trai Tăng với sự tham dự đông đủ của chư Tôn thiền đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế nhân mùa an cư kiết hạ Pl.2562. Dưới đây là một số hình ảnh được truyền dẫn trực tiếp:

 

 

 

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế
In trang này