Phối hợp hoạt động truyền thông bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học
Cập nhật ngày: 5/8/2022 8:34:54 AM
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Trung ương Giáo hội đã ban hành Công văn số 151/HĐTS-VP1 ngày 04/5/2022 về việc phối hợp hoạt động truyền thông bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               ___________                                                 ____________
           Số: 151/HĐTS-VP1          
   V/v phối hợp hoạt động truyền thông
bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022
 
 
Kính gửi:      – Ban, viện Trung ương GHPGVN;
                     – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
                     – Các chùa, cơ sở tự viện.
 
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Bộ Tài Nguyên và Môi trường trong hoạt động truyền thông bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
 
Thực hành bảo vệ sinh mạng của chúng sinh là giáo lý từ bi của Phật giáo. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị các Ban, viện Trung ương, các cơ sở giáo dục đào tạo của Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức các hoạt động truyền thông, các bài giảng kêu gọi Nhân dân, Phật tử nêu cao thực hành giới không sát sinh, xâm hại động vật hoang dã. Tuyệt đối không săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. Tích cực tham gia quá trình đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Trân trọng!
 
Nơi nhận:                   TM. BAN THƯỜNG TRỰC
– Như trên;                      KT. CHỦ TỊCH
– Lưu: VP1. PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ
 
 
 
                                   Thượng tọa Thích Đức Thiện
 
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Nhập các ký tự bên cạnh vào đây:
Các tin khác:
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập