Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cập nhật ngày: 11/18/2020 6:14:53 AM
Ngày 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phương - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Tiến - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh qua các thời kỳ và các tập thể, cá nhân đại diện cho các tầng lớp, giai cấp, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ kỷ niệm


Lễ chào cờ được diễn ra trang nghiêm

Diễn văn của đồng chí Nguyễn Nam Tiến - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cách đây vừa tròn 90 năm, ngày 18/11/1930, Hội Phản đế đồng minh – hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, đã đánh dấu sự phát triển mới về truyền thống đoàn kết yêu nước của nhân dân ta, cùng nhau chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Nam Tiến

Từ ngày đất nước thống nhất, cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa, đặc biệt sau 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, 30 năm sau ngày tái lập tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Mặt trận các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nêu cao truyền thống đoàn kết, nhân ái, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước ổn định cuộc sống. Với tinh thần tất cả vì sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phát động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đưa kinh tế tỉnh nhà nhiệm kỳ vừa qua luôn duy trì tốc độ tăng trưởng đạt hơn 7,2%; Tổng đầu tư toàn xã hội ước đạt 105.108 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.000USD; đường làng, ngõ xóm trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã được bê tông hóa, hơn 99% hộ dân được sử dụng điện, nước sạch và hợp vệ sinh, đời sống nhân dân có bước phát triển, diện mạo của tỉnh ngày càng khởi sắc. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá - làng, xã văn hoá được đông đảo nhân dân hưởng ứng; đã có trên 91,8% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, hơn 98% KDC được công nhận đạt danh hiệu KDC văn hóa, có 798 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân tích cực tham gia thực hiện, đã có 56/97 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.542 nhà Đại đoàn kết, các hoạt động như, hỗ trợ hộ nghèo mượn vốn để phát triển sản xuất; hỗ trợ học tập, chữa bệnh hiểm nghèo, trợ cấp khó khăn vào các dịp Lễ, Tết, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 4%. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh trên cơ sở nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức ngày càng mở rộng, củng cố, tăng cường, các dân tộc, các tôn giáo ngày càng đoàn kết gắn bó; tình làng, nghĩa xóm được gìn giữ và phát huy, sự đồng thuận xã hội ngày càng tăng, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt. Mặt trận các cấp được Đảng tin, dân mến, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, Chính phủ tặng Bằng khen và cờ thi đua của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của tỉnh, tạo thêm nhiều thế và lực mới để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến.

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm chất lượng, hiệu quả, sát cơ sở; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Mặt trận Tổ quốc các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình, nhiệm vụ mới; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh” - Đồng chí Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian tới.


Chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế tham dự lễ kỷ niệm


Lực lượng vũ trang quân đội tham dự lễ mitinh kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích của MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới "Các cấp uỷ đảng cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các cấp uỷ đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắt và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Có hình thức thích hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân", bên cạnh đó MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống, sản xuất của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ


Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Các em học sinh đồng bào dân tộc tham dự buổi lễ kỷ niệm

 
Thiên Sơn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Nhập các ký tự bên cạnh vào đây:
Các tin khác:
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập