Thông báo: Gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019
Cập nhật ngày: 6/10/2019 9:49:23 AM
Để có đầy đủ thông tin Phật sự tổng hợp trong báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm của toàn Giáo hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 về Văn phòng Trung ương Giáo hội.
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
      ____________________                    _____________________________
           Số: 175/TB-HĐTS
 
 
 Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019.
 
THÔNG BÁO
Gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019
                   
   Kính gửi:      – Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
                       – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.
 
Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa VIII (2017 – 2022) sẽ được tổ chức vào ngày 12,13/7/2019 (nhằm ngày mùng 10,11/6/Kỷ Hợi) tại Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 của Giáo hội.
Để có đầy đủ thông tin Phật sự tổng hợp trong báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm của toàn Giáo hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 về Văn phòng Trung ương Giáo hội.
– Thời gian: Chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2019.
– Nơi gửi:
+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 01 bản về Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh.
+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN.
Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố hoan hỷ gửi báo cáo theo nội dung thông báo này trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng!
 
Bị chú: Ban Thư ký không tập hợp               TM. BAN THƯỜNG TRỰC
thành tích Phật sự đối với các báo cáo                 TL. CHỦ TỊCH
gửi không đúng thời gian quy định.        PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ
 
               
                                                                   Thượng tọa Thích Đức Thiện
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Nhập các ký tự bên cạnh vào đây:
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập