Trung ương Giáo hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng
Cập nhật ngày: 7/6/2020 1:45:28 PM
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thư ký, hành chính Giáo hội và phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận Thư ký thuộc các Ban, Viện Trung ương và bộ phận Thư ký thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
      _________________                                      _____________________ 
        Số: 145/CV-HĐTS  
V/v tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác             
    nghiệp vụ Thư ký và Quản trị
   Văn phòng GHPGVN năm 2020.
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020.
 
 
            Kính gửi:     – Ban, Viện Trung ương;
                               – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.
 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN và Kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2020.
 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thư ký, hành chính Giáo hội và phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận Thư ký thuộc các Ban, Viện Trung ương và bộ phận Thư ký thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.
 
Thời gian: ngày 25 – 26/7/2020 (tức ngày 05-06/6/Canh Tý).
Địa điểm: Chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Nội dung Hội nghị: Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020.
Thành phần: Chánh Thư ký, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng các Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp đúng thành phần tham dự theo Thông báo triệu tập.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:                                    TM. BAN THƯỜNG TRỰC
– Như trên;                                              CHỦ TỊCH
– PCTTTr HĐTS (để b/c);
– BTTr HĐTS;                                  (Đã ký và đóng dấu)
– Lưu VP1, VP2.
                                               Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Nhập các ký tự bên cạnh vào đây:
Các tin khác:
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập