Tấn đàn Giới tử thọ giới Tỳ kheo ni tại Giới trường Diệu Đức
Cập nhật ngày: 4/6/2019 11:09:52 AM
Sáng sớm ngày 06/4/2019 (02.3 Kỷ Hợi) tại Giới trường Diệu Đức, lễ Tấn đàn cho 85 giới tử thọ giới Tỳ kheo ni đã được trang nghiêm cử hành.
Dưới sự Chứng minh của NT. Thích nữ Diệu Tấn; chư vị Dẫn thỉnh đã hướng dẫn các giới tử thành tâm tác bạch cung thỉnh NT. Thích nữ Chơn Hiền – Đường đầu Hòa thượng và chư Giới sư đăng lâm Giới trường truyền thọ đại giới. Lần lượt 3 giới tử được nhị vị Giáo thọ A-xà-lê chất vấn, sau đó các giới tử đối trước Hội đồng Thập sư để đảnh lễ cầu thọ đại giới, 85 vị Thức xoa ma na lần lượt được trao truyền tam y, bình bát là những vật dụng quý báu của mỗi người xuất gia, từ thời điểm đầy ý nghĩa này các giới tử đã chính thức dự vào hàng Thích nữ.
Như đức Phật có dạy: “Tỳ Ni tạng trụ Phật pháp diệc trụ, Tỳ Ni tạng diệt Phật pháp diệc diệt” - Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn; vì thế mỗi Giới tử đều cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc và lợi ích vô cùng quan trọng của sự thọ trì Giới pháp. 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
Chư Tôn đức Hội đồng Thập sư ni
 
 
 
Chư Tôn đức Dẫn thỉnh dâng lời tác bạch cung thỉnh
 
 
 
 
 
Thành kính đảnh lễ Tổ
 
 
NT. Thích nữ Chơn Hiền - Đường đầu Hòa thượng niệm hương bạch Phật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trao truyền Giới pháp đến giới tử thọ Tỳ kheo ni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chụp hình lưu niệm cùng Giới tử thọ Tỳ kheo ni
 
Chụp hình lưu niệm cùng Giới tử thọ Sa di ni và Thức xoa ma na
 
Sau khi Tấn đàn giới tử thọ giới Tỳ kheo ni tại Giới trường Diệu Đức, chư Tôn đức Hội đồng Thập sư ni đã hướng dẫn các giới tử vân tập trang nghiêm tại Giới trường chính Báo Quốc để đảnh lễ, tri ân Hội đồng Thập sư Tăng.
 
 
 
 
 
 
 
 
Toàn thể giới tử thọ Tỳ kheo ni vân tập trang nghiêm tại Giới trường chính Báo Quốc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT. Thích nữ Như Giải - Giáo thọ A-xà-lê 2 dâng lời đảnh lễ chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng
 
 
 
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Nhập các ký tự bên cạnh vào đây:
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập