Tấn đàn Giới tử thọ giới Bồ tát và Thập thiện
Cập nhật ngày: 4/6/2019 2:29:26 PM
Chiều 06/4/2019 (02.3 Kỷ Hợi) tại Giới trường Báo Quốc; toàn thể Giới tử tại gia đã vân tập trang nghiêm cung thỉnh chu Tôn đức Hội đồng Thập sư cử hành lễ Tấn đàn thọ giới Thập thiện, Bồ tát và lễ Nhiên hương cúng dường.
Tại Bảo điện tôn nghiêm, chư Tôn đức Hội đồng Thập sư đã niệm hương bạch Phật, sau đó đăng tọa và truyền trao giới pháp đến hàng Phật tử tại gia thọ Thập thiện. 
Chư Tôn đức giới sư đã truyền thọ mười thiện nghiệp cho hàng Phật tử, là thân không phạm sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh; khẩu không nói láo, nói hai lưỡi, nói thô ác và mị ngữ; ý không để tham, sân và si chi phối. 
Toàn thể giới tử đã lắng lòng thanh tịnh lắng nghe Hòa thượng giáo thọ A-xà-lê truyền trao giới pháp, lãnh thọ những giới điều căn bản để làm nền tảng cho sự tiến tu đạo pháp. 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư
 
Nhị vị Hòa thượng dẫn thỉnh tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư
 
 
 
 
Thành tâm cung thỉnh chư Tôn Hội đồng Thập sư
 
 
 
 
 
 
Chư Tôn đức Hội đồng Thập sư đảnh lễ chư Tổ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cung thỉnh chư Tôn thiền đức đăng lâm Giới trường chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toàn thể Giới tử thọ giới Thập thiện thành tâm phát nguyện thọ giới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chư Tôn đức Hội đồng Thập sư truyền giới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp sau lễ tấn đàn cho Giới tử tại gia thọ giới Thập thiện, chư Tôn đức Hội đồng Thập sư cử hành lễ Tấn đàn cho Giới tử xuất gia và tại gia thọ giới Bồ tát.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau lễ Tấn đàn truyền giới Bồ tát, các giới tử thọ giới đã được chư Tôn đức Hội đồng Giới sư cử hành lễ tấn hương cho các giới tử phát nguyện cúng dường Tam bảo. Trong tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng và tiếng trì tụng của chư Tôn đức đã tiếp thêm năng lượng tinh tấn để các giới tử Tăng Ni hoàn thành tâm nguyện, xả thân cầu đạo của mình.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Nhập các ký tự bên cạnh vào đây:
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập