Phỏng vấn Chư Tôn đức Ban Kiến đàn về Đại giới đàn Trí Thủ
Cập nhật ngày: 4/2/2019 11:26:42 AM
Đại Giới đàn Trí Thủ sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 30/2 năm Kỷ Hợi (04/4/2019), và được diễn ra trang nghiêm trong 3 ngày 30/2 & 01,02/3 năm Kỷ Hợi (04,05,06/4/2019) tại Tổ đình Báo Quốc (Huế). Tiểu Ban Thông thin Truyền thông Giới đàn đã có cuộc phỏng vấn chư Tôn đức Ban Kiến đàn Trí Thủ về các vấn đề liên quan.
 
PV: Kính bạch Hòa thượng, xin Hòa thượng cho chúng con được biết ý nghĩa của Tôn hiệu Đại giới đàn lần này?
 
 
HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ
 
 
HT. Thích Đức Thanh:
 
- Đại giới đàn là nơi chọn người làm Phật - TUYỂN PHẬT TRƯỜNG, chính vì thế thường được tổ chức tại một Tự viện lớn và có bề dày về lịch sử, có các bậc kỳ túc, Trưởng lão đã hoặc đang hoằng hóa xiển dương Chánh pháp. Do đó có thể lấy tên hiệu Tự Viện làm tôn hiệu Đại giới Đàn.
 
- Phát huy vai trò ngôi Tăng bảo, cụ thể đào tạo những con người thương báo Tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Trong Tứ trọng ân có ân quốc gia cao cả, hơn ai hết người xuất gia phải thực hiện đền đáp. Từ đó chúng ta có thể dùng danh từ Hộ quốc làm tôn hiệu - HỘ QUỐC ĐẠI GIỚI ĐÀN như trước đây Tổ đình Báo Quốc đã sử dụng.
 
- Đại giới đàn sẽ được chính thức khai mạc vào chiều 30.2 năm Kỷ Hợi (04/4/2019) tại Tổ đình Báo Quốc được xưng tôn hiệu Đại giới đàn TRÍ THỦ. Chắc Tăng tín đồ Phật giáo cả nước khá hiểu rõ về Trưởng lão thượng TRÍ, hạ THỦ là vị đồng chơn nhập đạo, chánh tín xuất gia, với chí nguyện thượng cầu, hạ hóa suốt cả cuộc đời, là một trong những bậc cao Tăng đi đầu trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, khai mở và điều hành nhiều Phật học viện, trùng tu nhiều phạm vũ, khai sơn Tu viện Quảng Hương, trú trì chùa Hải Đức (Nha Trang), Ba La Mật, Tổ đình Báo Quốc (Huế), phiên dịch giảng giải Kinh, Luật, Luận; mở nhiều Đại giới đàn, và là vị đầu tiên tái lập hình thức truyền giới TAM SƯ THẤT CHỨNG TĂNG NI NHỊ BỘ, lớp lớp giới tử giới thân tuệ mạng trở thành Pháp-Khí-Đại-Thừa, duy trì, phát huy ngọn đèn Chánh pháp.
 
- Trưởng lão còn là một nhân tố tích cực trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Viêt Nam, góp phần xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đầu tiên. “Dù tuổi đã già chẳng ngại dấn thân, hạnh Phổ Hiền lợi Đời, lợi Đạo, biết thế sự lắm phen khe khắt, tâm hồn luôn hoan hỷ bao dung”.(1)
 
- Trong ý nghĩa đó, nhiều Đại giới đàn trên mọi miền của đất nước và ngay Đại giới đàn hôm nay tại Huế chúng ta xưng Tôn hiệu Đại giới đàn TRÍ THỦ, cũng là dịp kỷ niệm Húy nhật lần thứ 35 của Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng TRÍ hạ THỦ. Hy vọng một ngày không xa các giới tử sẽ đáp lại lòng tin tưởng của chúng ta, của Giáo hội tạo nên mùa Xuân bất diệt cho cuộc đời./.
 
(1) Trích văn bia tại tháp của Trưởng lão, chùa Báo Quốc do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu kính nghi.  
 
 
 
PV: Kính bạch Hòa thượng, xin Hòa thượng giới thiệu và chia sẻ về truyền thống tổ chức Đại giới đàn tại Huế? Tinh thần thọ giới của giới tử trong Đại giới đàn lần này?
 
 
HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ
 
HT. Thích Khế Chơn:
 
Kể từ khi chánh pháp được truyền vào đất nước Việt Nam chúng ta, trải qua nhiều thế  kỷ, các bậc kỳ túc Trưởng lão, đời nào cũng lấy sự truyền thọ giới pháp làm Phật sự chính yếu.
 
Đức Phật dạy “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn là Đạo Pháp còn”, cho nên bất luận ở đâu, thời đại nào hàng xuất gia cũng như tại gia nghiêm trì giới luật thì ở đó Chánh pháp được xương minh, giáo hội hưng thịnh.
 
Trong truyền thống đó, Phật giáo Thừa Thiên Huế từ nhiều năm trước cho đến hôm nay tiếp tục triển khai các Đại giới đàn, mong mỏi bánh xe chánh pháp chuyển vận khắp mọi nơi, dòng sữa chánh pháp vi diệu âm thầm tưới mát đến mọi chốn, để tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức nhằm đào tạo thêm các vị tăng ni, cư sĩ chơn tu, thật học khả dĩ làm giềng mối cho thế hệ hiện tại và ngày mai để phụng Đạo giúp Đời.
 
Các giới tử xuất gia cũng như tại gia, ai cũng phát nguyện khất cầu vô thượng giới pháp để hướng về lý tưởng giải thoát. Vì vậy đã thôi thúc các giới tử trong nhiều năm qua tinh cầu tu học, cải hóa thân tâm và khi được tin Giáo hội khai Đại giới đàn Trí Thủ để truyền trao giới pháp thì ai nấy đều tha thiết xin Bổn sư hoan hỷ cho phép ghi danh thọ giới và đã thông qua nhiều thủ tục cơ bản của Đại giới đàn.
 
Chư Tổ có dạy:
Giới thọ hữu hà nan
Nan giả chung thân trì tịnh giới
(Thọ giới có chi là khó, cái khó chính là trọn đời phải trì giới thanh tịnh).
 
Giáo hội hy vọng hàng hảo tâm xuất gia cũng như đạo tâm kiên cố của cư sĩ sau khi đã thọ giới xong nên cố gắng tinh trì giới hạnh, trực chỉ sự nghiệp tự độ, độ tha, tự giác, giác tha để trên báo đáp bốn ân nặng, dưới khỏi cô phụ tánh linh của mình. Hiện còn xứng đáng là đệ tử chân chính của Chư Phật, tương lai đồng sanh về cảnh giới an trú tự tại./.
 
PV: Kính bạch Hòa thượng, xin Hòa thượng cho chúng con được biết đôi nét về công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Thủ?
 
 
HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Chủ đàn kiêm Thư ký Đại giới đàn Trí Thủ
 
HT. Thích Huệ Phước:
 
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội VII Phật giáo tỉnh và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, tại phiên họp ngày 16 tháng 9 năm Mậu Tuất, Ban Thường trực đã thống nhất tổ chức Đại giới đàn Trí Thủ vào các ngày 30.2 và mùng 01-02 tháng 3 năm Kỷ Hợi tại Tổ đình Báo Quốc, do Hòa thượng Thích Đức Thanh - Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự làm Chánh Chủ đàn.
Trên cơ sở pháp lý quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Hiến chương, Quy chế, Nội quy Tăng sự của Giáo hội, Ban Trị sự gửi Tờ trình số 222/2018/TTr-BTS ngày 24/10/2018 xin phép Trung ương Giáo hội tổ chức Đại giới đàn, được Hội đồng Trị sự hoan hỷ phúc thuận tại Công văn số 441/CV-HĐTS ngày 07 tháng 11 năm 2018; gửi thông báo và được sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của Ban Tôn giáo cũng như các ngành chức năng của tỉnh. Ngày 22 tháng 11 năm 2018 Ban Trị sự ra Thông báo số 250/2018/TB-BTS về việc tổ chức Đại giới đàn gửi đến chư Tôn đức Tăng Ni trú trì tự viện trong tỉnh.
 
Tại phiên họp ngày 16 tháng 11 năm Mậu Tuất (22/12/2018) Ban Trị sự hình thành Ban Kiến đàn, xây dựng chương trình, kế hoạch, nội quy Đại giới đàn; phân công đảnh lễ cung thỉnh chư Tôn đức Giới sư. Tổ chức 3 phiên họp tiếp theo để rà soát tiến trình công tác tổ chức.
 
Đại giới đàn lần này với gần 1.000 giới tử xuất gia và tại gia, sẽ diễn ra tại 3 địa điểm: Tổ đình Báo Quốc - giới trường chính truyền trao giới pháp cho giới tử Tăng xuất gia và tại gia cư sĩ; Ni viện Diệu Đức - giới trường truyền trao giới pháp cho giới tử Ni xuất gia; Chùa Huyền Không - giới trường truyền trao giới pháp cho giới tử thuộc Hệ phái Nam tông.
 
Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Trị sự, tổ chức khảo thí cho các giới tử xuất gia vào ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi tại Trường Trung cấp Phật học, kết quả đạt được về số lượng giới tử: 98 Tỷ kheo, 85 Tỷ kheo ni, 70 Thức xoa ma na, 133 Sa di và 78 Sa di ni. Giới tử Nam tông: Tỷ kheo 16, Sa di 14 và Sa di ni 34 đã khảo thí trước tại chùa Huyền Không.
 
Bằng tinh thần đoàn kết hòa hợp, thể hiện trách nhiệm và tình thương, cùng với thuận duyên quý báu, chư Tôn đức trong Ban Kiến đàn rất tích cực với Phật sự trọng đại này, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận tiện sát với chương trình và kế hoạch đề ra.
 
Tất cả đã sẵn sàng cho Lễ Khai mạc Đại giới đàn. Hy vọng rằng con đường đi đến thành quả của Đại giới đàn sẽ tăng trưởng niềm tin, an lạc cho mọi người./.
Tiểu Ban Thông tin Truyền thông Đại giới đàn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Nhập các ký tự bên cạnh vào đây:
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập