menu_open
Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế tổ chức Đại lễ Vu lan năm Canh Tý, Pl.2564
01/09/2020 6:03:38 SA
Xem cỡ chữ:
Sáng sớm 01/9/2020 (14.7 Canh Tý) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế đã tổ chức Đại lễ Vu lan năm Canh Tý, Pl.2564.
Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế tổ chức Đại lễ Vu lan năm Canh Tý, Pl.2564
Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế tổ chức Đại lễ Vu lan năm Canh Tý, Pl.2564
  Dưới đây là một số hình ảnh được truyền dẫn trực tiếp tại Tổ đình Từ Đàm.

   

Phương tiện: 0
Xuất phát: 35
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế