menu_open

Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra
31/12/2023 - 01/01/2024 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
Sự kiện đã diễn ra
30/09/2023 - 30/09/2023 Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Sự kiện đã diễn ra
29/08/2023 - 29/08/2023 Tổ đình Từ Đàm
Sự kiện đã diễn ra
29/08/2023 - 29/08/2023 Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế
Sự kiện đã diễn ra
04/08/2023 - 05/08/2023 Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm
Sự kiện đã diễn ra
07/06/2023 - 07/06/2023 Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế
Sự kiện đã diễn ra
Sự kiện đã diễn ra
17/06/2023 - 15/08/2023 Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế
Sự kiện đã diễn ra
Sự kiện đã diễn ra
31/05/2023 - 31/05/2023 Nghênh Lương đình, thành phố Huế
Sự kiện đã diễn ra
26/05/2023 - 26/05/2022 Nghênh Lương đình, thành phố Huế
1
2