menu_open

Sự kiện

Sự kiện đang diễn ra
23/05/2024 - 19/08/2024 Tổ đình Từ Đàm
Sự kiện đang diễn ra
23/07/2024 - 24/07/2024 Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm
Sự kiện đã diễn ra
09/06/2024 - 09/06/2024 Nghênh Lương đình
Sự kiện đã diễn ra
08/05/2024 - 22/05/2024 Tổ đình Từ Đàm
Sự kiện đã diễn ra
Sự kiện đã diễn ra
Sự kiện đã diễn ra
18/01/2024 - 18/01/2024 Tổ đình Từ Đàm
Sự kiện đã diễn ra
31/12/2023 - 01/01/2024 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
Sự kiện đã diễn ra
31/12/2023 - 31/12/2023 Bảo tháp Tổ sư Liễu Quán, đường Thiên Thai (Tổ 10, Khu vực 5, phường An Tây, Huế)
Sự kiện đã diễn ra
30/09/2023 - 30/09/2023 Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Sự kiện đã diễn ra
29/08/2023 - 29/08/2023 Tổ đình Từ Đàm
1
2
3