menu_open

Tin tức chung

Sóc Trăng: Cáo phó Hòa thượng KheNaSeRay
30/09/2013 5:01:14 CH
Xem cỡ chữ:
Sau cơn bệnh nặng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 25, ngày 29 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Quý Tỵ) tại chùa Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
Sóc Trăng: Cáo phó Hòa thượng KheNaSeRay
Sóc Trăng: Cáo phó Hòa thượng KheNaSeRay

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 --------------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2013  

 

CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, - Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng - Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Trị, - Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin.

HÒA THƯỢNG KHENASERAY (Trà Kha Leng)

- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; - Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; - Hội Phó Hội đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng; - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Trị; - Trụ trì chùa Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị.

Sau cơn bệnh nặng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 25, ngày 29 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Quý Tỵ) tại chùa Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

* Trụ thế : 64 năm * Hạ lạp : 44 năm
- Lễ nhập quan cử hành vào lúc 20giờ00, ngày 29/9/2013 (25/8/âl). - Kim quan được tôn trí tại chùa Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị. - Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08giờ00, ngày 30/9/2013 (26/8/âl). - Lễ truy niệm chính thức cử hành lúc 19giờ00, ngày 02/10/2013 (28/8/âl).

Sau đó, cung thỉnh kim quan Hòa thượng nhập tháp tại khuôn viên chùa Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.  Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM – HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH SÓC TRĂNG

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN THẠNH TRỊ

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Q. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC kiêm TỔNG THƯ KÝ HĐTS

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

Phương tiện: 0
Xuất phát: 27
GHPGVN