menu_open

Tin tức chung

GHPGVN gửi thư phân ưu Hội đồng Tăng thống Vương quốc Thái Lan
26/10/2013 5:30:59 CH
Xem cỡ chữ:
Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Hội đồng Tăng thống và Chư tăng, phật tử Vương quốc Thái Lan.
   

Phương tiện: 0
Xuất phát: 27
GHPGVN