menu_open

Sự kiện

Thời gian
-
Ban tổ chức : Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa điểm Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế
Số điện thoại : 0234.3822180
Email : phatgiaohue@gmail.com

Năm 2023, kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân góp phần bảo vệ Phật giáo Việt Nam được trường tồn, nước nhà độc lập, thống nhất. Để tưởng niệm công đức hy sinh to lớn của Ngài và xiển dương truyền thống Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trang nghiêm tổ chức Đại lễ kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).

Thời gian: 06 giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2023 (20.4 Quý Mão)

Địa điểm: Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế