menu_open

Sự kiện

Thời gian
-
Ban tổ chức : Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa điểm Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế
Số điện thoại : 0234.3822180
Email : phatgiaohue@gmail.com

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567-DL.2023 vào lúc 08 giờ 30 ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão (Thứ Ba 29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế).

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL.2567-DL.2023 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 • Ngày 11,12,13 tháng 7 năm Quý Mão (26,27,28/8/2023)
 • 14 giờ 00: Lễ Khai kinh và Tụng kinh Vu Lan, Báo Ân
 • Ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023)
 • 06 giờ 00: Chư Tăng vân tập, họp Tăng
 • 06 giờ 30: Lễ Tự tứ của chư Tăng
 • 07 giờ 00: Phật tử các giới tập trung
 • 08 giờ 30: Cử hành chính thức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567
 • 09 giờ 30: Pháp hội cúng dường trai Tăng
 • 14 giờ 00: Tặng quà từ thiện
 • 15 giờ 00: Đàn Chẩn tế Mông sơn
 • Ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão (30/8/2023)
 • 11 giờ 00: Lễ Cúng Ngọ - Hoàn kinh