menu_open

Sự kiện

Thời gian
-
Ban tổ chức : Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa điểm Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm
Số điện thoại : 0234.3822180
Email : phatgiaohue@gmail.com

Lễ hội Quán Thế Âm PL.2567-DL.2023 sẽ được tổ chức vào hai ngày 18 và 19 tháng 6 (Âm lịch) tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (Núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh TT.Huế). Một số hoạt động sẽ được diễn ra trong Lễ hội như: Lễ Hưng tác Thượng phan, lễ Bạch Phật khai kinh, lễ Thỉnh Tiêu diện đại sĩ, tổ chức Trại Hạnh, thuyết pháp, Lễ Nhiên đăng cúng dường, Phóng sanh đăng, triển lãm - thư pháp, văn nghệ, tụng kinh, chẩn tế, diễn hành và dâng lễ cúng dường, lễ chính thức Lễ hội Quán Thế Âm PL.2567.