Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Chơn Hiền, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương
Ni trưởng - Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương
Thích nữ Chơn Hiền
(1930-2023)

Tiểu sử

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng Thích nữ Chơn Hiền, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh TT.Huế, trú trì chùa Diệu Viên và chùa Diệu Hỷ đã thu thần viên tịch vào lúc 01 giờ 00 ngày 25/3/2023 (04.2 Nhuận năm Quý Mão) tại chùa Diệu Viên (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT.Huế); trú thế 94 năm, 65 hạ lạp.
 
TIỂU SỬ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ CHƠN HIỀN
Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương,
Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế,
trú trì chùa Diệu Viên, chùa Diệu Hỷ
 
 
I. THÂN THẾ
 
Ni trưởng Pháp danh Tâm Đức, Pháp hiệu Thích Nữ Chơn Hiền, thế danh Phạm Thị Hồng Diên, sinh ngày 05 tháng 05 năm 1930 tại Triều Sơn Tây, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Nguyên quán thuộc làng Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Ni Trưởng được sinh trưởng trong gia đình nhiều đời thâm tín Tam Bảo. Thân phụ là cụ Ông Phạm Bá Hoài, pháp danh Nguyên Ân, tự Bá Kích. Thân mẫu là cụ bà Đinh Thị Thoan, pháp danh Nguyên Đức, tự Ngọc Thố. Ni trưởng là người con thứ 2 trong gia đình có 5 chị em.
 
II. XUẤT GIA TU HỌC
 
Vốn có túc duyên với Phật pháp, thừa hưởng đức tính hiền hoà, từ ái của hai đấng sinh thành, nên hạt giống thiện đã có trong Người từ rất sớm. Ngay từ thuở hoa niên, Người đã luôn nhận chân được cuộc đời là giả huyễn, thân mạng vô thường, như nước chảy hoa trôi, nên ý chí mong tìm cầu an lạc, giải thoát.
 
Năm 1950, Người xin phép cha mẹ xuất gia và được ngài Hộ Nhẫn hướng dẫn vào Huế, cầu làm đệ tử Sư Trưởng Thích Nữ Hướng Đạo, trú trì chùa Sư Nữ Diệu Viên. Mặc dù, cảnh chùa bấy giờ còn hoang sơ, nhưng với tâm thiết tha học đạo, chí nguyện kiên định, Ni Trưởng vẫn chọn nơi đây làm chỗ dừng chân tu học. Được Bổn Sư cho thế độ, Người tinh tấn chuyên cần công phu thời khoá, chăm lo tất cả công việc của chùa và giữ gìn thanh quy trong chốn thiền môn một cách nghiêm mật.
 
Năm 1951, Ni Trưởng được thọ giới Sa di ni tại chùa Diệu Viên- Huế dưới sự chứng minh của cố Hoà Thượng Thích Vĩnh Thừa, trú trì chùa Châu Lâm. Quý Pháp lữ cùng lãnh thọ giới pháp còn có cố Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Thông, cố Ni trưởng Thích Nữ Chơn Nguyên. Một năm sau, Người được Bổn Sư cho phép nhập chúng tu học tại Ni viện Diệu Đức, cùng đại chúng huân tu nội điển, kiêm học ngoại điển và vun bồi đức hạnh. 
 
Năm 1953, Ni Trưởng thọ giới Thức xoa ma na tại Ni viện Diệu Đức. 
 
Năm 1956, được cố Hoà Thượng Trí Thủ khuyến tấn, Ni Trưởng đã phát tâm khất cầu lãnh thọ Cụ túc giới. Được Bổn sư cho phép, Ni Trưởng vào Phật học viện Nha Trang, lãnh thọ giới Cụ túc tại Đại Giới đàn do cố Hòa thượng Thích Giác Nhiên (Viện trưởng Phật Học viện) làm Đường đầu Hòa thượng, Hoà thượng Thích Trí Thủ làm Chánh chủ đàn.
Khi giới pháp đã đầy đủ, với bẩm tính ưa thích trầm lặng, siêng năng thực hành pháp môn thiền định, Ni Trưởng đã khép mình chuyên tu, một lòng hướng về chí nguyện giải thoát an lạc, làm mô phạm cho Ni giới, tiếp Ni độ chúng, hoằng truyền chánh giáo, chăm lo Phật sự.
 
 
 
III. PHẬT SỰ VÀ HÀNH ĐẠO
 
Trải qua thời gian tu học và hành trì giới luật, năm 1961, Ni Trưởng vâng lời Bổn sư trở về chùa Diệu Viên, đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường Lâm Tỳ Ni và lớp Sơ học miễn phí. Ni Trưởng luôn chu toàn bổn phận và trách nhiệm mà quý Sư bà giao phó.
 
Đến năm 1967, thừa lệnh Chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và Ni bộ Bắc tông Thừa Thiên Huế, Ni Trưởng đảm nhận chức Trú trì chùa Diệu Hỷ - ngôi chùa do phủ Hoàng Hoá Quận Vương - Phủ Tôn Nhơn thành lập, để tu tập và chăm lo Phật sự. Lúc này ngôi Bảo điện còn đơn sơ, nhỏ bé, nhưng trải qua một thời gian, với bản tính năng động linh hoạt để phụng sự Tam bảo, Ni Trưởng đã biến nơi đây thành ngôi Phạm vũ trang nghiêm. Bên cạnh việc tiến hành công việc xây dựng chùa, Ni Trưởng luôn nhịp nhàng theo từng bước để đào tạo Ni chúng. Với đệ tử, lúc nào Người cũng dùng lời hoà ái, nhã nhặn, nhưng không kém phần uy nghiêm. Vì thế Ni chúng đến tu học ngày một đông. Chính nơi đây, Người đã tiếp độ chư Ni để có những vị đệ tử đóng góp tích cực cho sự nghiệp hoàng pháp lợi sanh của Phật giáo tỉnh nhà. Đối với sự tu tập, Ni Trưởng rất nghiêm mật và tinh tấn. Người luôn nghiêm khắc với chính mình, tôn trọng thanh quy của Đại chúng. Người luôn căn dặn đệ tử: “Các con nên nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu tập, để xứng đáng là những hành giả của Như Lai.”
 
Đối với chư Tăng, Người luôn cung kính và tôn trọng Bát kỉnh pháp. Dù bận nhiều Phật sự tại Bổn tự, nhưng Người luôn nhất hướng tu tập, khát khao tầm học với các bậc trưởng thượng. Năm 1969, Người lên Đại Ninh nhập thất và tu học dưới sự hướng dẫn của Hoà Thượng Thích Thiền Tâm. Một thời gian sau, trở về lại Bổn tự, chuyên lo hướng dẫn Ni chúng tu tập và xây dựng nhà hậu, nhà chúng để có nơi cho Ni chúng an trú tu học. 
 
Năm 1972, đất nước bị chiến tranh khốc liệt, đồng bào lâm vào cảnh tang thương. Ni Trưởng đã cùng với cố Ni Trưởng Thích Nữ Cát Tường tham gia cứu trợ nạn nhân chiến cuộc. Người đã không từ nguy hiểm, mệt nhọc của bản thân để làm việc cứu tế an sinh. Hình ảnh của Ni trưởng cũng như quý Sư trưởng trong đoàn, quên mình vì sự sống còn của các nạn nhân, là minh chứng hiện thân cho tâm hạnh Bồ Tát đi vào cuộc đời.
 
Khi Phật sự tại bổn tự cũng như các hoạt động bên ngoài xã hội đã chu toàn, Người lại vào Bà Rịa Vũng Tàu để theo học Thiền với Hoà Thượng Thích Thanh Từ tại Thiền viện Chơn Không. Người đã chuyên tâm tu tập, học pháp một cách chuyên cần. Sau hai năm tu học, Ni Trưởng trở về Diệu Hỷ, tiếp tục giáo dưỡng đệ tử và chăm lo Phật sự. 
 
 
 
Năm 2005, sau khi cố Ni Trưởng Chơn Nguyên viên tịch, Ni Trưởng được Ni chúng cung thỉnh đảm trách chức vụ trú trì chùa Diệu Viên. 
 
Với tâm nguyện, “truyền đăng tục diệm”, Ni Trưởng đã từng được cung thỉnh làm Đàn đầu, Đệ nhất Tôn chứng, Yết ma A xà lê cho các Đại Giới đàn do Giáo hội tổ chức vào những năm 2000 đến năm 2019 để truyền trao giới pháp cho đàn hậu tấn Ni lưu.
 
Năm 2000, Ni Trưởng được cung thỉnh làm Đệ nhất Tôn chứng trong Thập sư Ni tại Đại Giới đàn Tịnh Khiết được tổ chức ở Tổ đình Tường Vân – Huế.
 
Năm 2005, Ni Trưởng được cung thỉnh làm Đệ nhất Tôn chứng trong Thập sư Ni tại Đại Giới đàn Giác Nhiên được tổ chức ở Tổ đình Thuyền Tôn – Huế.
 
Năm 2010, Ni Trưởng được cung thỉnh làm Đệ nhất Tôn chứng trong Thập sư Ni tại Đại Giới đàn Minh Hoằng được tổ chức ở Tổ đình Từ Đàm – Huế.
 
Năm 2013, Ni Trưởng được cung thỉnh làm Yết ma A xà lê trong Thập sư Ni tại Đại Giới đàn Liễu Quán được tổ chức ở Tổ đình Từ Đàm – Huế.
 
Năm 2016, Ni Trưởng được cung thỉnh làm Hoà thượng đường đầu trong Thập sư Ni tại Đại Giới đàn Giác Phong được tổ chức ở Tổ đình Báo Quốc – Huế.
 
Năm 2019, Ni Trưởng được cung thỉnh làm Hoà thượng đàn đầu trong Thập sư Ni tại Đại Giới đàn Trí Thủ được tổ chức ở Tổ đình Báo Quốc – Huế.
 
Ngoài ra, Ni trưởng còn được cung thỉnh vào hàng chứng minh của Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
IV. NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI
 
Theo dòng chảy của thời gian, niên lạp của Người ngày thêm lớn, sắc thân tứ đại dù bị hao mòn vì bệnh duyên, nhưng Người vẫn rất minh mẫn, trên môi luôn nở nụ cười hiền hậu, từ ái. Mỗi khi gần Người, nhìn thấy nụ cười ấy, chúng đệ tử như được chở che dưới bóng cây đại thụ bình yên. Có những ngày Bố tát, tụng giới, dù không được khoẻ, nhưng Ni Trưởng vẫn có mặt với đại chúng. Với dáng dấp uy nghi của bậc trưởng lão Ni với tấm áo ca sa nhẹ nhàng thanh thoát, lúc nào Người cũng khuyến khích, động viên Chư Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, vững bước trên con đường tu tập, xứng đáng là Nữ tử của Đức Như Lai.
 
Do niên cao lạp trưởng, sau một thời gian biểu hiện bệnh duyên, Ni Trưởng đã xả báo an tường, thu thần viên tịch vào lúc 01 giờ, ngày 25 tháng 03 năm 2023 (nhằm ngày mồng 04 tháng 02 nhuận năm Quý Mão tại chùa Diệu Viên, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ thế 94 tuổi đời, 67 hạ lạp. 
 
Nam Mô Tự Lâm Tế Tôn, tứ thập tam thế, Từ Hiếu pháp phái, Diệu Viên, Diệu Hỷ trú trì, Huý Thượng Tâm hạ Đức, hiệu Chơn Hiền Giác linh Ni trưởng thuỳ từ chứng giám.
Tiểu sử các chư tôn thiền đức
Xem cỡ chữ:
Phương tiện: 0
Xuất phát: 39