menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế họp triển khai Phật sự
Xem cỡ chữ:
Chiều 15/4/2024 (07.3 Giáp Thìn) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp triển khai các công tác Phật sự.
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự chủ trì phiên họp
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh.

Phiên họp tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh

ĐĐ.Thích Chí Viên đọc Thông bạch số 89/TB-HĐTS ngày 28/3/2024 của Trung ương Giáo hội

Tại phiên họp, ĐĐ.Thích Chí Viên, Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã đọc Thông bạch số 89/TB-HĐTS ngày 28/3/2024 của Trung ương Giáo hội về việc tổ chức an cư kiết hạ, đồng thời trình phương hướng tổ chức an cư kiết hạ PL.2568 tại tỉnh Thừa Thiên Huế để chư Tôn đức góp ý, đề xuất và thông qua.

Tại phiên họp, chư tôn đức Ban Tăng sự cũng đã bàn thảo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, hội nghị sẽ được diễn ra vào chiều 21 tháng 3 năm Giáp Thìn (29/4/2024) tại Giảng đường Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế).

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Ban chuyên môn

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế họp triển khai Phật sự
Xem cỡ chữ:
Chiều 15/4/2024 (07.3 Giáp Thìn) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp triển khai các công tác Phật sự.
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự chủ trì phiên họp
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh.

Phiên họp tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh

ĐĐ.Thích Chí Viên đọc Thông bạch số 89/TB-HĐTS ngày 28/3/2024 của Trung ương Giáo hội

Tại phiên họp, ĐĐ.Thích Chí Viên, Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã đọc Thông bạch số 89/TB-HĐTS ngày 28/3/2024 của Trung ương Giáo hội về việc tổ chức an cư kiết hạ, đồng thời trình phương hướng tổ chức an cư kiết hạ PL.2568 tại tỉnh Thừa Thiên Huế để chư Tôn đức góp ý, đề xuất và thông qua.

Tại phiên họp, chư tôn đức Ban Tăng sự cũng đã bàn thảo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, hội nghị sẽ được diễn ra vào chiều 21 tháng 3 năm Giáp Thìn (29/4/2024) tại Giảng đường Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế).

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Phật giáo huyện - thị xã

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế họp triển khai Phật sự
Xem cỡ chữ:
Chiều 15/4/2024 (07.3 Giáp Thìn) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp triển khai các công tác Phật sự.
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự chủ trì phiên họp
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh.

Phiên họp tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh

ĐĐ.Thích Chí Viên đọc Thông bạch số 89/TB-HĐTS ngày 28/3/2024 của Trung ương Giáo hội

Tại phiên họp, ĐĐ.Thích Chí Viên, Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã đọc Thông bạch số 89/TB-HĐTS ngày 28/3/2024 của Trung ương Giáo hội về việc tổ chức an cư kiết hạ, đồng thời trình phương hướng tổ chức an cư kiết hạ PL.2568 tại tỉnh Thừa Thiên Huế để chư Tôn đức góp ý, đề xuất và thông qua.

Tại phiên họp, chư tôn đức Ban Tăng sự cũng đã bàn thảo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, hội nghị sẽ được diễn ra vào chiều 21 tháng 3 năm Giáp Thìn (29/4/2024) tại Giảng đường Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế).

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Cơ sở trực thuộc

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế họp triển khai Phật sự
Xem cỡ chữ:
Chiều 15/4/2024 (07.3 Giáp Thìn) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp triển khai các công tác Phật sự.
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự chủ trì phiên họp
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh.

Phiên họp tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh

ĐĐ.Thích Chí Viên đọc Thông bạch số 89/TB-HĐTS ngày 28/3/2024 của Trung ương Giáo hội

Tại phiên họp, ĐĐ.Thích Chí Viên, Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã đọc Thông bạch số 89/TB-HĐTS ngày 28/3/2024 của Trung ương Giáo hội về việc tổ chức an cư kiết hạ, đồng thời trình phương hướng tổ chức an cư kiết hạ PL.2568 tại tỉnh Thừa Thiên Huế để chư Tôn đức góp ý, đề xuất và thông qua.

Tại phiên họp, chư tôn đức Ban Tăng sự cũng đã bàn thảo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, hội nghị sẽ được diễn ra vào chiều 21 tháng 3 năm Giáp Thìn (29/4/2024) tại Giảng đường Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế).

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế