menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh
Xem cỡ chữ:
Sáng 17 tháng 7 năm Quý Mão (01/9/2023); Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế do HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, đảnh lễ, khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tăng trưởng Hạ lạp.
Khánh tuế HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế
Khánh tuế HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế

HT.Thích Khế Chơn đã dâng lời tác bạch khánh tuế, báo cáo một số thành tựu Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà nói chung và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự kính chúc chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh pháp thể khinh an, tiếp tục góp ý, chỉ đạo để các hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà luôn thành tựu viên mãn.

Đáp từ, chư Tôn đức Hòa thượng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đã có lời niệm ân đến quý phái đoàn, đồng thời cũng gửi lời chúc tăng trưởng Hạ lạp đến chư Tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, tiếp tục phối hợp cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai tốt các công tác Phật sự sắp đến.
 

Tin: LTrang - Ảnh: T.Minh

Ban chuyên môn

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh
Xem cỡ chữ:
Sáng 17 tháng 7 năm Quý Mão (01/9/2023); Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế do HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, đảnh lễ, khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tăng trưởng Hạ lạp.
Khánh tuế HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế
Khánh tuế HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế

HT.Thích Khế Chơn đã dâng lời tác bạch khánh tuế, báo cáo một số thành tựu Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà nói chung và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự kính chúc chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh pháp thể khinh an, tiếp tục góp ý, chỉ đạo để các hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà luôn thành tựu viên mãn.

Đáp từ, chư Tôn đức Hòa thượng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đã có lời niệm ân đến quý phái đoàn, đồng thời cũng gửi lời chúc tăng trưởng Hạ lạp đến chư Tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, tiếp tục phối hợp cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai tốt các công tác Phật sự sắp đến.
 

Tin: LTrang - Ảnh: T.Minh

Phật giáo huyện - thị xã

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh
Xem cỡ chữ:
Sáng 17 tháng 7 năm Quý Mão (01/9/2023); Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế do HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, đảnh lễ, khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tăng trưởng Hạ lạp.
Khánh tuế HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế
Khánh tuế HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế

HT.Thích Khế Chơn đã dâng lời tác bạch khánh tuế, báo cáo một số thành tựu Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà nói chung và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự kính chúc chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh pháp thể khinh an, tiếp tục góp ý, chỉ đạo để các hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà luôn thành tựu viên mãn.

Đáp từ, chư Tôn đức Hòa thượng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đã có lời niệm ân đến quý phái đoàn, đồng thời cũng gửi lời chúc tăng trưởng Hạ lạp đến chư Tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, tiếp tục phối hợp cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai tốt các công tác Phật sự sắp đến.
 

Tin: LTrang - Ảnh: T.Minh

Cơ sở trực thuộc

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh
Xem cỡ chữ:
Sáng 17 tháng 7 năm Quý Mão (01/9/2023); Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế do HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, đảnh lễ, khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tăng trưởng Hạ lạp.
Khánh tuế HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế
Khánh tuế HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế

HT.Thích Khế Chơn đã dâng lời tác bạch khánh tuế, báo cáo một số thành tựu Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà nói chung và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự kính chúc chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh pháp thể khinh an, tiếp tục góp ý, chỉ đạo để các hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà luôn thành tựu viên mãn.

Đáp từ, chư Tôn đức Hòa thượng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đã có lời niệm ân đến quý phái đoàn, đồng thời cũng gửi lời chúc tăng trưởng Hạ lạp đến chư Tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, tiếp tục phối hợp cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai tốt các công tác Phật sự sắp đến.
 

Tin: LTrang - Ảnh: T.Minh