menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh thăm và chúc tết các cơ sở từ thiện
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 01/2/2024 (22.10 Quý Mão); đoàn Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế có NT.Thích nữ Bích Châu, Trưởng Ban và ĐĐ.Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng Ban Thường trực đã thăm và chúc tết đến các Trung tâm Bảo trợ, Cô Nhi viện, Nhà Dưỡng lão trên địa bàn tỉnh.
Thăm và chúc tết tại Cô Nhi viện chùa Đức Sơn
Thăm và chúc tết tại Cô Nhi viện chùa Đức Sơn

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã thăm và chúc tết đến Cô Nhi viện Đức Sơn, Cô Nhi viện Ưu Đàm, Cô Nhi viện Triều Sơn Tây, Nhà Dưỡng lão Tịnh Đức, Nhà Dưỡng lão Diệu Viên; Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc người có công, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo vệ trẻ em, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ khuyết tật Long Thọ và Cơ sở nuôi dạy trẻ Em mồ côi tỉnh.

Tại các nơi đến, NT.Thích nữ Bích Châu đã có lời phát biểu, bày tỏ sự tri ân, cảm kích sự nhiệt tâm, nhiệt tình của Ban Giám đốc, Ban Quản lý các cơ sở. Các đơn vị đã luôn phối hợp chặt chẽ cùng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh thực hiện tốt các công tác Phật sự, giúp đỡ, chăm sóc người già, trẻ em, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Nhân dịp đón mừng xuân Giáp Thìn 2024, Ni trưởng Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên các Trung tâm, cơ sở. Ni trưởng mong rằng trong thời gian đến, các trung tâm, cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh để kết nối, sẻ chia và cùng chung tay hỗ trợ đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Kim Lê

Ban chuyên môn

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh thăm và chúc tết các cơ sở từ thiện
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 01/2/2024 (22.10 Quý Mão); đoàn Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế có NT.Thích nữ Bích Châu, Trưởng Ban và ĐĐ.Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng Ban Thường trực đã thăm và chúc tết đến các Trung tâm Bảo trợ, Cô Nhi viện, Nhà Dưỡng lão trên địa bàn tỉnh.
Thăm và chúc tết tại Cô Nhi viện chùa Đức Sơn
Thăm và chúc tết tại Cô Nhi viện chùa Đức Sơn

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã thăm và chúc tết đến Cô Nhi viện Đức Sơn, Cô Nhi viện Ưu Đàm, Cô Nhi viện Triều Sơn Tây, Nhà Dưỡng lão Tịnh Đức, Nhà Dưỡng lão Diệu Viên; Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc người có công, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo vệ trẻ em, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ khuyết tật Long Thọ và Cơ sở nuôi dạy trẻ Em mồ côi tỉnh.

Tại các nơi đến, NT.Thích nữ Bích Châu đã có lời phát biểu, bày tỏ sự tri ân, cảm kích sự nhiệt tâm, nhiệt tình của Ban Giám đốc, Ban Quản lý các cơ sở. Các đơn vị đã luôn phối hợp chặt chẽ cùng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh thực hiện tốt các công tác Phật sự, giúp đỡ, chăm sóc người già, trẻ em, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Nhân dịp đón mừng xuân Giáp Thìn 2024, Ni trưởng Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên các Trung tâm, cơ sở. Ni trưởng mong rằng trong thời gian đến, các trung tâm, cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh để kết nối, sẻ chia và cùng chung tay hỗ trợ đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Kim Lê

Phật giáo huyện - thị xã

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh thăm và chúc tết các cơ sở từ thiện
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 01/2/2024 (22.10 Quý Mão); đoàn Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế có NT.Thích nữ Bích Châu, Trưởng Ban và ĐĐ.Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng Ban Thường trực đã thăm và chúc tết đến các Trung tâm Bảo trợ, Cô Nhi viện, Nhà Dưỡng lão trên địa bàn tỉnh.
Thăm và chúc tết tại Cô Nhi viện chùa Đức Sơn
Thăm và chúc tết tại Cô Nhi viện chùa Đức Sơn

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã thăm và chúc tết đến Cô Nhi viện Đức Sơn, Cô Nhi viện Ưu Đàm, Cô Nhi viện Triều Sơn Tây, Nhà Dưỡng lão Tịnh Đức, Nhà Dưỡng lão Diệu Viên; Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc người có công, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo vệ trẻ em, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ khuyết tật Long Thọ và Cơ sở nuôi dạy trẻ Em mồ côi tỉnh.

Tại các nơi đến, NT.Thích nữ Bích Châu đã có lời phát biểu, bày tỏ sự tri ân, cảm kích sự nhiệt tâm, nhiệt tình của Ban Giám đốc, Ban Quản lý các cơ sở. Các đơn vị đã luôn phối hợp chặt chẽ cùng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh thực hiện tốt các công tác Phật sự, giúp đỡ, chăm sóc người già, trẻ em, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Nhân dịp đón mừng xuân Giáp Thìn 2024, Ni trưởng Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên các Trung tâm, cơ sở. Ni trưởng mong rằng trong thời gian đến, các trung tâm, cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh để kết nối, sẻ chia và cùng chung tay hỗ trợ đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Kim Lê

Cơ sở trực thuộc

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh thăm và chúc tết các cơ sở từ thiện
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 01/2/2024 (22.10 Quý Mão); đoàn Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế có NT.Thích nữ Bích Châu, Trưởng Ban và ĐĐ.Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng Ban Thường trực đã thăm và chúc tết đến các Trung tâm Bảo trợ, Cô Nhi viện, Nhà Dưỡng lão trên địa bàn tỉnh.
Thăm và chúc tết tại Cô Nhi viện chùa Đức Sơn
Thăm và chúc tết tại Cô Nhi viện chùa Đức Sơn

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã thăm và chúc tết đến Cô Nhi viện Đức Sơn, Cô Nhi viện Ưu Đàm, Cô Nhi viện Triều Sơn Tây, Nhà Dưỡng lão Tịnh Đức, Nhà Dưỡng lão Diệu Viên; Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc người có công, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo vệ trẻ em, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ khuyết tật Long Thọ và Cơ sở nuôi dạy trẻ Em mồ côi tỉnh.

Tại các nơi đến, NT.Thích nữ Bích Châu đã có lời phát biểu, bày tỏ sự tri ân, cảm kích sự nhiệt tâm, nhiệt tình của Ban Giám đốc, Ban Quản lý các cơ sở. Các đơn vị đã luôn phối hợp chặt chẽ cùng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh thực hiện tốt các công tác Phật sự, giúp đỡ, chăm sóc người già, trẻ em, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Nhân dịp đón mừng xuân Giáp Thìn 2024, Ni trưởng Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên các Trung tâm, cơ sở. Ni trưởng mong rằng trong thời gian đến, các trung tâm, cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh để kết nối, sẻ chia và cùng chung tay hỗ trợ đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Kim Lê