menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Xem cỡ chữ:
Tối 12 tháng 4 năm Quý Mão (30/5/2023) tại chùa Kim Tiên (phường Trường An, thành phố Huế) đã trang nghiêm diễn ra lễ Phật đản PL.2567-DL.2023.
Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023

Cử hành buổi lễ có HT.Thích Giác Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh TT.Huế, trú trì chùa Kim Tiên; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường; chư Tôn đức Tăng bổn tự cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ truyền thống, dâng trầm hương cúng dường nhân kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Sau nghi lễ cúng dường, HT.Thích Giác Đạo đã chia sẻ, giảng giải về ý nghĩa của nghi thức Mộc dục (tắm Phật) trong Đại lễ Phật đản. Tiếp đến, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý đạo hữu Phật tử đã thực hiện nghi thức này, hướng tâm cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

HT.Thích Giác Đạo niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ

Thành kính dâng trầm hương cúng Phật

Cử hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật)

Tin: LTrang, Ảnh: Tuấn Anh

Ban chuyên môn

Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Xem cỡ chữ:
Tối 12 tháng 4 năm Quý Mão (30/5/2023) tại chùa Kim Tiên (phường Trường An, thành phố Huế) đã trang nghiêm diễn ra lễ Phật đản PL.2567-DL.2023.
Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023

Cử hành buổi lễ có HT.Thích Giác Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh TT.Huế, trú trì chùa Kim Tiên; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường; chư Tôn đức Tăng bổn tự cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ truyền thống, dâng trầm hương cúng dường nhân kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Sau nghi lễ cúng dường, HT.Thích Giác Đạo đã chia sẻ, giảng giải về ý nghĩa của nghi thức Mộc dục (tắm Phật) trong Đại lễ Phật đản. Tiếp đến, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý đạo hữu Phật tử đã thực hiện nghi thức này, hướng tâm cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

HT.Thích Giác Đạo niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ

Thành kính dâng trầm hương cúng Phật

Cử hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật)

Tin: LTrang, Ảnh: Tuấn Anh

Phật giáo huyện - thị xã

Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Xem cỡ chữ:
Tối 12 tháng 4 năm Quý Mão (30/5/2023) tại chùa Kim Tiên (phường Trường An, thành phố Huế) đã trang nghiêm diễn ra lễ Phật đản PL.2567-DL.2023.
Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023

Cử hành buổi lễ có HT.Thích Giác Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh TT.Huế, trú trì chùa Kim Tiên; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường; chư Tôn đức Tăng bổn tự cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ truyền thống, dâng trầm hương cúng dường nhân kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Sau nghi lễ cúng dường, HT.Thích Giác Đạo đã chia sẻ, giảng giải về ý nghĩa của nghi thức Mộc dục (tắm Phật) trong Đại lễ Phật đản. Tiếp đến, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý đạo hữu Phật tử đã thực hiện nghi thức này, hướng tâm cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

HT.Thích Giác Đạo niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ

Thành kính dâng trầm hương cúng Phật

Cử hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật)

Tin: LTrang, Ảnh: Tuấn Anh

Cơ sở trực thuộc

Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Xem cỡ chữ:
Tối 12 tháng 4 năm Quý Mão (30/5/2023) tại chùa Kim Tiên (phường Trường An, thành phố Huế) đã trang nghiêm diễn ra lễ Phật đản PL.2567-DL.2023.
Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Chùa Kim Tiên tổ chức lễ Phật đản PL.2567-DL.2023

Cử hành buổi lễ có HT.Thích Giác Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh TT.Huế, trú trì chùa Kim Tiên; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường; chư Tôn đức Tăng bổn tự cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ truyền thống, dâng trầm hương cúng dường nhân kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Sau nghi lễ cúng dường, HT.Thích Giác Đạo đã chia sẻ, giảng giải về ý nghĩa của nghi thức Mộc dục (tắm Phật) trong Đại lễ Phật đản. Tiếp đến, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý đạo hữu Phật tử đã thực hiện nghi thức này, hướng tâm cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

HT.Thích Giác Đạo niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ

Thành kính dâng trầm hương cúng Phật

Cử hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật)

Tin: LTrang, Ảnh: Tuấn Anh