menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567
Xem cỡ chữ:
Tối ngày 29 tháng 08 năm 2023 (14/07/Quý Mão) tại chùa Thiên Minh (phường Trường An - thành phố Huế) HT. Thích Khế Chơn cùng Tăng chúng bổn tự đã long trọng trang nghiêm tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu năm Qúy Mão PL.2567.
Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567
Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trú trì chùa Thiên Minh; chư tôn đức Tăng chùa Thiên Minh cùng đông đảo đạo tràng, đoàn chúng, cư sĩ Phật tử trên toàn tỉnh TT Huế. 

Mở đầu, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã niệm hương bạch Phật và cử hành nghi thức cầu nguyện, tất cả các Phật tử trang nghiêm cung kính tụng bài Sám Vu Lan  như nhắc nhớ rằng Hiếu nghĩa là một trong những đức tính cơ bản nhất của một người con Phật. 


Sau nghi thức dâng hoa cúng dường Hòa thượng chứng minh và hiện tiền chư đại đức Tăng và song thân phụ mẫu là cảm niệm ơn thầy do quý chư tôn đức Tăng dâng lời tác bạch lên Hòa thượng ân sư.

Các Phật tử cũng bằng tấm lòng thiện tâm của mình đã dâng lời cảm niệm ân cha, cảm niệm ân mẹ với tấm lòng tri ân, báo ân sâu sắc. 

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã nhắc nhớ rằng mỗi người con Phật tử nên lấy Hiếu nghĩa làm mục tiêu cố gắng để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Muốn thành một người tốt đối với xã hội, trước hết chúng ta phải là người con hiếu thảo với cha mẹ nên hiếu thảo là bước đầu để xây dựng gia đình tốt đẹp, xã hội văn minh, quốc gia cường thịnh. Đồng thời Hòa thượng cũng có lời chúc đến quý đạo hữu và Phật tử thân tâm thường an lạc, hưởng trọn một mùa Vu lan đầy ý nghĩa và hạnh phúc. 

Nghi thức cài hoa đã được tiến hành trong buổi lễ, một số tiết mục văn nghệ thơ - nhạc về ơn đức cha mẹ đã được trình bày bởi những ca sĩ Phật tử với những lời ca nhẹ nhàng, sâu lắng. 

 

Chùa Thiên Minh

Ban chuyên môn

Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567
Xem cỡ chữ:
Tối ngày 29 tháng 08 năm 2023 (14/07/Quý Mão) tại chùa Thiên Minh (phường Trường An - thành phố Huế) HT. Thích Khế Chơn cùng Tăng chúng bổn tự đã long trọng trang nghiêm tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu năm Qúy Mão PL.2567.
Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567
Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trú trì chùa Thiên Minh; chư tôn đức Tăng chùa Thiên Minh cùng đông đảo đạo tràng, đoàn chúng, cư sĩ Phật tử trên toàn tỉnh TT Huế. 

Mở đầu, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã niệm hương bạch Phật và cử hành nghi thức cầu nguyện, tất cả các Phật tử trang nghiêm cung kính tụng bài Sám Vu Lan  như nhắc nhớ rằng Hiếu nghĩa là một trong những đức tính cơ bản nhất của một người con Phật. 


Sau nghi thức dâng hoa cúng dường Hòa thượng chứng minh và hiện tiền chư đại đức Tăng và song thân phụ mẫu là cảm niệm ơn thầy do quý chư tôn đức Tăng dâng lời tác bạch lên Hòa thượng ân sư.

Các Phật tử cũng bằng tấm lòng thiện tâm của mình đã dâng lời cảm niệm ân cha, cảm niệm ân mẹ với tấm lòng tri ân, báo ân sâu sắc. 

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã nhắc nhớ rằng mỗi người con Phật tử nên lấy Hiếu nghĩa làm mục tiêu cố gắng để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Muốn thành một người tốt đối với xã hội, trước hết chúng ta phải là người con hiếu thảo với cha mẹ nên hiếu thảo là bước đầu để xây dựng gia đình tốt đẹp, xã hội văn minh, quốc gia cường thịnh. Đồng thời Hòa thượng cũng có lời chúc đến quý đạo hữu và Phật tử thân tâm thường an lạc, hưởng trọn một mùa Vu lan đầy ý nghĩa và hạnh phúc. 

Nghi thức cài hoa đã được tiến hành trong buổi lễ, một số tiết mục văn nghệ thơ - nhạc về ơn đức cha mẹ đã được trình bày bởi những ca sĩ Phật tử với những lời ca nhẹ nhàng, sâu lắng. 

 

Chùa Thiên Minh

Phật giáo huyện - thị xã

Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567
Xem cỡ chữ:
Tối ngày 29 tháng 08 năm 2023 (14/07/Quý Mão) tại chùa Thiên Minh (phường Trường An - thành phố Huế) HT. Thích Khế Chơn cùng Tăng chúng bổn tự đã long trọng trang nghiêm tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu năm Qúy Mão PL.2567.
Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567
Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trú trì chùa Thiên Minh; chư tôn đức Tăng chùa Thiên Minh cùng đông đảo đạo tràng, đoàn chúng, cư sĩ Phật tử trên toàn tỉnh TT Huế. 

Mở đầu, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã niệm hương bạch Phật và cử hành nghi thức cầu nguyện, tất cả các Phật tử trang nghiêm cung kính tụng bài Sám Vu Lan  như nhắc nhớ rằng Hiếu nghĩa là một trong những đức tính cơ bản nhất của một người con Phật. 


Sau nghi thức dâng hoa cúng dường Hòa thượng chứng minh và hiện tiền chư đại đức Tăng và song thân phụ mẫu là cảm niệm ơn thầy do quý chư tôn đức Tăng dâng lời tác bạch lên Hòa thượng ân sư.

Các Phật tử cũng bằng tấm lòng thiện tâm của mình đã dâng lời cảm niệm ân cha, cảm niệm ân mẹ với tấm lòng tri ân, báo ân sâu sắc. 

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã nhắc nhớ rằng mỗi người con Phật tử nên lấy Hiếu nghĩa làm mục tiêu cố gắng để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Muốn thành một người tốt đối với xã hội, trước hết chúng ta phải là người con hiếu thảo với cha mẹ nên hiếu thảo là bước đầu để xây dựng gia đình tốt đẹp, xã hội văn minh, quốc gia cường thịnh. Đồng thời Hòa thượng cũng có lời chúc đến quý đạo hữu và Phật tử thân tâm thường an lạc, hưởng trọn một mùa Vu lan đầy ý nghĩa và hạnh phúc. 

Nghi thức cài hoa đã được tiến hành trong buổi lễ, một số tiết mục văn nghệ thơ - nhạc về ơn đức cha mẹ đã được trình bày bởi những ca sĩ Phật tử với những lời ca nhẹ nhàng, sâu lắng. 

 

Chùa Thiên Minh

Cơ sở trực thuộc

Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567
Xem cỡ chữ:
Tối ngày 29 tháng 08 năm 2023 (14/07/Quý Mão) tại chùa Thiên Minh (phường Trường An - thành phố Huế) HT. Thích Khế Chơn cùng Tăng chúng bổn tự đã long trọng trang nghiêm tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu năm Qúy Mão PL.2567.
Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567
Chùa Thiên Minh tổ chức lễ Vu lan năm Quý Mão PL.2567

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trú trì chùa Thiên Minh; chư tôn đức Tăng chùa Thiên Minh cùng đông đảo đạo tràng, đoàn chúng, cư sĩ Phật tử trên toàn tỉnh TT Huế. 

Mở đầu, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã niệm hương bạch Phật và cử hành nghi thức cầu nguyện, tất cả các Phật tử trang nghiêm cung kính tụng bài Sám Vu Lan  như nhắc nhớ rằng Hiếu nghĩa là một trong những đức tính cơ bản nhất của một người con Phật. 


Sau nghi thức dâng hoa cúng dường Hòa thượng chứng minh và hiện tiền chư đại đức Tăng và song thân phụ mẫu là cảm niệm ơn thầy do quý chư tôn đức Tăng dâng lời tác bạch lên Hòa thượng ân sư.

Các Phật tử cũng bằng tấm lòng thiện tâm của mình đã dâng lời cảm niệm ân cha, cảm niệm ân mẹ với tấm lòng tri ân, báo ân sâu sắc. 

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã nhắc nhớ rằng mỗi người con Phật tử nên lấy Hiếu nghĩa làm mục tiêu cố gắng để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Muốn thành một người tốt đối với xã hội, trước hết chúng ta phải là người con hiếu thảo với cha mẹ nên hiếu thảo là bước đầu để xây dựng gia đình tốt đẹp, xã hội văn minh, quốc gia cường thịnh. Đồng thời Hòa thượng cũng có lời chúc đến quý đạo hữu và Phật tử thân tâm thường an lạc, hưởng trọn một mùa Vu lan đầy ý nghĩa và hạnh phúc. 

Nghi thức cài hoa đã được tiến hành trong buổi lễ, một số tiết mục văn nghệ thơ - nhạc về ơn đức cha mẹ đã được trình bày bởi những ca sĩ Phật tử với những lời ca nhẹ nhàng, sâu lắng. 

 

Chùa Thiên Minh