menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Chùa Từ Lâm tổ chức lễ Mộc dục nhân mùa Phật đản PL.2567
Xem cỡ chữ:
Tối ngày 29/5/2023 (11.4 Quý Mão) tại chùa Từ Lâm (phường Thủy Xuân, Huế) đã diễn ra lễ Mộc dục (tắm Phật) nhân Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023.
HT.Thích Huệ Phước cử hành Lễ Mộc dục
HT.Thích Huệ Phước cử hành Lễ Mộc dục

Cử hành buổi lễ có HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, trú trì chùa Từ Lâm; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường; chư Tôn đức bổn tự cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Huệ Phước đã giảng giải đến đại chúng ý nghĩa sâu sắc của nghi lễ Mộc dục (tắm Phật), và Hòa thượng mong rằng quý đạo hữu Phật tử sẽ luôn vận dụng lòng thành kính của mình để tiếp nhận được năng lượng gia hộ của mười phương chư Phật, hướng lòng về ngày Đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa thượng Chứng minh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ Phật đản truyền thống, chư Tôn đức cùng quý Đạo hữu Phật tử đồng trì tụng bài Sám Khánh đản, và cung kính cử hành lễ Mộc dục.

HT.Thích Huệ Phước chia sẻ, giảng giải về ý nghĩa của Lễ Mộc dục

Hòa thượng Chứng minh niệm hương, cử hành nghi lễ

Nghi thức Tắm Phật

Các sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh tham dự

Đồng bào dân tộc vùng cao A Lưới tham dự lễ

Các sinh viên Lào tham dự buổi lễ

LTrang - NTân

Ban chuyên môn

Chùa Từ Lâm tổ chức lễ Mộc dục nhân mùa Phật đản PL.2567
Xem cỡ chữ:
Tối ngày 29/5/2023 (11.4 Quý Mão) tại chùa Từ Lâm (phường Thủy Xuân, Huế) đã diễn ra lễ Mộc dục (tắm Phật) nhân Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023.
HT.Thích Huệ Phước cử hành Lễ Mộc dục
HT.Thích Huệ Phước cử hành Lễ Mộc dục

Cử hành buổi lễ có HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, trú trì chùa Từ Lâm; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường; chư Tôn đức bổn tự cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Huệ Phước đã giảng giải đến đại chúng ý nghĩa sâu sắc của nghi lễ Mộc dục (tắm Phật), và Hòa thượng mong rằng quý đạo hữu Phật tử sẽ luôn vận dụng lòng thành kính của mình để tiếp nhận được năng lượng gia hộ của mười phương chư Phật, hướng lòng về ngày Đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa thượng Chứng minh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ Phật đản truyền thống, chư Tôn đức cùng quý Đạo hữu Phật tử đồng trì tụng bài Sám Khánh đản, và cung kính cử hành lễ Mộc dục.

HT.Thích Huệ Phước chia sẻ, giảng giải về ý nghĩa của Lễ Mộc dục

Hòa thượng Chứng minh niệm hương, cử hành nghi lễ

Nghi thức Tắm Phật

Các sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh tham dự

Đồng bào dân tộc vùng cao A Lưới tham dự lễ

Các sinh viên Lào tham dự buổi lễ

LTrang - NTân

Phật giáo huyện - thị xã

Chùa Từ Lâm tổ chức lễ Mộc dục nhân mùa Phật đản PL.2567
Xem cỡ chữ:
Tối ngày 29/5/2023 (11.4 Quý Mão) tại chùa Từ Lâm (phường Thủy Xuân, Huế) đã diễn ra lễ Mộc dục (tắm Phật) nhân Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023.
HT.Thích Huệ Phước cử hành Lễ Mộc dục
HT.Thích Huệ Phước cử hành Lễ Mộc dục

Cử hành buổi lễ có HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, trú trì chùa Từ Lâm; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường; chư Tôn đức bổn tự cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Huệ Phước đã giảng giải đến đại chúng ý nghĩa sâu sắc của nghi lễ Mộc dục (tắm Phật), và Hòa thượng mong rằng quý đạo hữu Phật tử sẽ luôn vận dụng lòng thành kính của mình để tiếp nhận được năng lượng gia hộ của mười phương chư Phật, hướng lòng về ngày Đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa thượng Chứng minh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ Phật đản truyền thống, chư Tôn đức cùng quý Đạo hữu Phật tử đồng trì tụng bài Sám Khánh đản, và cung kính cử hành lễ Mộc dục.

HT.Thích Huệ Phước chia sẻ, giảng giải về ý nghĩa của Lễ Mộc dục

Hòa thượng Chứng minh niệm hương, cử hành nghi lễ

Nghi thức Tắm Phật

Các sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh tham dự

Đồng bào dân tộc vùng cao A Lưới tham dự lễ

Các sinh viên Lào tham dự buổi lễ

LTrang - NTân

Cơ sở trực thuộc

Chùa Từ Lâm tổ chức lễ Mộc dục nhân mùa Phật đản PL.2567
Xem cỡ chữ:
Tối ngày 29/5/2023 (11.4 Quý Mão) tại chùa Từ Lâm (phường Thủy Xuân, Huế) đã diễn ra lễ Mộc dục (tắm Phật) nhân Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023.
HT.Thích Huệ Phước cử hành Lễ Mộc dục
HT.Thích Huệ Phước cử hành Lễ Mộc dục

Cử hành buổi lễ có HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, trú trì chùa Từ Lâm; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường; chư Tôn đức bổn tự cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Huệ Phước đã giảng giải đến đại chúng ý nghĩa sâu sắc của nghi lễ Mộc dục (tắm Phật), và Hòa thượng mong rằng quý đạo hữu Phật tử sẽ luôn vận dụng lòng thành kính của mình để tiếp nhận được năng lượng gia hộ của mười phương chư Phật, hướng lòng về ngày Đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa thượng Chứng minh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ Phật đản truyền thống, chư Tôn đức cùng quý Đạo hữu Phật tử đồng trì tụng bài Sám Khánh đản, và cung kính cử hành lễ Mộc dục.

HT.Thích Huệ Phước chia sẻ, giảng giải về ý nghĩa của Lễ Mộc dục

Hòa thượng Chứng minh niệm hương, cử hành nghi lễ

Nghi thức Tắm Phật

Các sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh tham dự

Đồng bào dân tộc vùng cao A Lưới tham dự lễ

Các sinh viên Lào tham dự buổi lễ

LTrang - NTân