menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Họp kế hoạch triển khai Hội thảo Phật viện Đồng Dương
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 17 tháng 07 năm 2023 (30/05/Quý Mão), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (15A Lê Lợi, TP Huế) Ban Văn hóa TW đã tổ chức phiên họp bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Phật viện Đồng Dương.

Quang lâm chứng minh và tham dự cuộc họp có: HT. Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng chứng minh, Chứng minh Ban Văn hóa trung ương; HT. Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Văn hoá Trung ương GHPGVN, chủ trì cuộc họp; HT. Thích  Hải Ấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban TT Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN; HT. Thích Phước Minh, UVHĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Huệ Vinh, Phó ban văn hóa Trung ương; ĐĐ. Thích Trung Định, Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo; ĐĐ. Thích Minh Hải, Phó ban kiêm Chánh Văn phòng Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo cùng Chư Tôn đức, nhà nghiên cứu, học giả tham dự.

Quang cảnh cuộc họp 

HT. Thích Thọ Lạc phát biểu mở đầu: “Đây là hội thảo khoa học cấp quốc gia, có vai trò quan trọng hướng đến bảo tồn văn hóa PG Phật viện Đồng Dương, văn hóa Chămpa ở Quảng Nam và các tỉnh khu vực miền Trung. Hội thảo thể hiện vai trò, tầm quan trọng của Phật giáo đối với việc nâng cao ý thức bảo tồn những giá trị di sản, văn hóa mà ông cha ta đã để lại”.

HT. Thích Thọ Lạc phát biểu mở đầu cuộc họp

ĐĐ. Thích Trung Định– Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo trình bày kế hoạch triển khai hội thảo khoa học: “Di sản văn hoá Phật viện Đồng Dương: Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”. Mục tiêu của kế hoạch là: Hệ thống hoá tư liệu và đánh giá một cách tổng thể giá trị của Phật viện Đồng Dương làm cơ sở khoa học để định hướng, đề xuất các giải pháp phù hợp bảo tồn, phát huy hiệu quả; góp phần cung cấp tư liệu khoa học cho việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi vào danh mục Di sản Thế giới. Hội thảo sẽ tập trung vào ba chủ đề chính: Lịch sử Phật giáo Cham pa và Phật viện Đồng Dương, Đánh giá vai trò, giá trị di tích của Phật viện Đồng Dương, Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương. Đơn vị chủ trì hội thảo gồm: Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 4/2024, tại Quảng Nam kinh phí ước tính khoản 1 tỷ đồng.

ĐĐ. Thích Trung Định trình bày kế hoạch triển khai hội thảo

Chư Tôn đức, các học giả, nhà nghiên cứu tham dự tại cuộc họp rất hoan nghênh, đồng tình với các hoạt động khảo sát, phục dựng, phát huy và bảo tồn Phật viện Đồng Dương. Đồng thời Chư Tôn đức cũng đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến công tác tổ chức hội thảo. Dịp này, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN triển khai công tác xây dựng bộ quy chuẩn kiến trúc Phật giáo khu vực Trung bộ và đề xuất chủ trương xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam khu vực Trung Bộ tại tỉnh Quảng Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Niệm Phật cầu gia hộ

Chư Tôn đức đóng góp ý kiến xây dựng

Nhật Lưu - Thông Hạnh

Ban chuyên môn

Họp kế hoạch triển khai Hội thảo Phật viện Đồng Dương
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 17 tháng 07 năm 2023 (30/05/Quý Mão), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (15A Lê Lợi, TP Huế) Ban Văn hóa TW đã tổ chức phiên họp bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Phật viện Đồng Dương.

Quang lâm chứng minh và tham dự cuộc họp có: HT. Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng chứng minh, Chứng minh Ban Văn hóa trung ương; HT. Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Văn hoá Trung ương GHPGVN, chủ trì cuộc họp; HT. Thích  Hải Ấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban TT Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN; HT. Thích Phước Minh, UVHĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Huệ Vinh, Phó ban văn hóa Trung ương; ĐĐ. Thích Trung Định, Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo; ĐĐ. Thích Minh Hải, Phó ban kiêm Chánh Văn phòng Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo cùng Chư Tôn đức, nhà nghiên cứu, học giả tham dự.

Quang cảnh cuộc họp 

HT. Thích Thọ Lạc phát biểu mở đầu: “Đây là hội thảo khoa học cấp quốc gia, có vai trò quan trọng hướng đến bảo tồn văn hóa PG Phật viện Đồng Dương, văn hóa Chămpa ở Quảng Nam và các tỉnh khu vực miền Trung. Hội thảo thể hiện vai trò, tầm quan trọng của Phật giáo đối với việc nâng cao ý thức bảo tồn những giá trị di sản, văn hóa mà ông cha ta đã để lại”.

HT. Thích Thọ Lạc phát biểu mở đầu cuộc họp

ĐĐ. Thích Trung Định– Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo trình bày kế hoạch triển khai hội thảo khoa học: “Di sản văn hoá Phật viện Đồng Dương: Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”. Mục tiêu của kế hoạch là: Hệ thống hoá tư liệu và đánh giá một cách tổng thể giá trị của Phật viện Đồng Dương làm cơ sở khoa học để định hướng, đề xuất các giải pháp phù hợp bảo tồn, phát huy hiệu quả; góp phần cung cấp tư liệu khoa học cho việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi vào danh mục Di sản Thế giới. Hội thảo sẽ tập trung vào ba chủ đề chính: Lịch sử Phật giáo Cham pa và Phật viện Đồng Dương, Đánh giá vai trò, giá trị di tích của Phật viện Đồng Dương, Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương. Đơn vị chủ trì hội thảo gồm: Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 4/2024, tại Quảng Nam kinh phí ước tính khoản 1 tỷ đồng.

ĐĐ. Thích Trung Định trình bày kế hoạch triển khai hội thảo

Chư Tôn đức, các học giả, nhà nghiên cứu tham dự tại cuộc họp rất hoan nghênh, đồng tình với các hoạt động khảo sát, phục dựng, phát huy và bảo tồn Phật viện Đồng Dương. Đồng thời Chư Tôn đức cũng đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến công tác tổ chức hội thảo. Dịp này, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN triển khai công tác xây dựng bộ quy chuẩn kiến trúc Phật giáo khu vực Trung bộ và đề xuất chủ trương xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam khu vực Trung Bộ tại tỉnh Quảng Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Niệm Phật cầu gia hộ

Chư Tôn đức đóng góp ý kiến xây dựng

Nhật Lưu - Thông Hạnh

Phật giáo huyện - thị xã

Họp kế hoạch triển khai Hội thảo Phật viện Đồng Dương
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 17 tháng 07 năm 2023 (30/05/Quý Mão), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (15A Lê Lợi, TP Huế) Ban Văn hóa TW đã tổ chức phiên họp bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Phật viện Đồng Dương.

Quang lâm chứng minh và tham dự cuộc họp có: HT. Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng chứng minh, Chứng minh Ban Văn hóa trung ương; HT. Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Văn hoá Trung ương GHPGVN, chủ trì cuộc họp; HT. Thích  Hải Ấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban TT Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN; HT. Thích Phước Minh, UVHĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Huệ Vinh, Phó ban văn hóa Trung ương; ĐĐ. Thích Trung Định, Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo; ĐĐ. Thích Minh Hải, Phó ban kiêm Chánh Văn phòng Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo cùng Chư Tôn đức, nhà nghiên cứu, học giả tham dự.

Quang cảnh cuộc họp 

HT. Thích Thọ Lạc phát biểu mở đầu: “Đây là hội thảo khoa học cấp quốc gia, có vai trò quan trọng hướng đến bảo tồn văn hóa PG Phật viện Đồng Dương, văn hóa Chămpa ở Quảng Nam và các tỉnh khu vực miền Trung. Hội thảo thể hiện vai trò, tầm quan trọng của Phật giáo đối với việc nâng cao ý thức bảo tồn những giá trị di sản, văn hóa mà ông cha ta đã để lại”.

HT. Thích Thọ Lạc phát biểu mở đầu cuộc họp

ĐĐ. Thích Trung Định– Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo trình bày kế hoạch triển khai hội thảo khoa học: “Di sản văn hoá Phật viện Đồng Dương: Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”. Mục tiêu của kế hoạch là: Hệ thống hoá tư liệu và đánh giá một cách tổng thể giá trị của Phật viện Đồng Dương làm cơ sở khoa học để định hướng, đề xuất các giải pháp phù hợp bảo tồn, phát huy hiệu quả; góp phần cung cấp tư liệu khoa học cho việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi vào danh mục Di sản Thế giới. Hội thảo sẽ tập trung vào ba chủ đề chính: Lịch sử Phật giáo Cham pa và Phật viện Đồng Dương, Đánh giá vai trò, giá trị di tích của Phật viện Đồng Dương, Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương. Đơn vị chủ trì hội thảo gồm: Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 4/2024, tại Quảng Nam kinh phí ước tính khoản 1 tỷ đồng.

ĐĐ. Thích Trung Định trình bày kế hoạch triển khai hội thảo

Chư Tôn đức, các học giả, nhà nghiên cứu tham dự tại cuộc họp rất hoan nghênh, đồng tình với các hoạt động khảo sát, phục dựng, phát huy và bảo tồn Phật viện Đồng Dương. Đồng thời Chư Tôn đức cũng đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến công tác tổ chức hội thảo. Dịp này, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN triển khai công tác xây dựng bộ quy chuẩn kiến trúc Phật giáo khu vực Trung bộ và đề xuất chủ trương xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam khu vực Trung Bộ tại tỉnh Quảng Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Niệm Phật cầu gia hộ

Chư Tôn đức đóng góp ý kiến xây dựng

Nhật Lưu - Thông Hạnh

Cơ sở trực thuộc

Họp kế hoạch triển khai Hội thảo Phật viện Đồng Dương
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 17 tháng 07 năm 2023 (30/05/Quý Mão), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (15A Lê Lợi, TP Huế) Ban Văn hóa TW đã tổ chức phiên họp bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Phật viện Đồng Dương.

Quang lâm chứng minh và tham dự cuộc họp có: HT. Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng chứng minh, Chứng minh Ban Văn hóa trung ương; HT. Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Văn hoá Trung ương GHPGVN, chủ trì cuộc họp; HT. Thích  Hải Ấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban TT Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN; HT. Thích Phước Minh, UVHĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Huệ Vinh, Phó ban văn hóa Trung ương; ĐĐ. Thích Trung Định, Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo; ĐĐ. Thích Minh Hải, Phó ban kiêm Chánh Văn phòng Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo cùng Chư Tôn đức, nhà nghiên cứu, học giả tham dự.

Quang cảnh cuộc họp 

HT. Thích Thọ Lạc phát biểu mở đầu: “Đây là hội thảo khoa học cấp quốc gia, có vai trò quan trọng hướng đến bảo tồn văn hóa PG Phật viện Đồng Dương, văn hóa Chămpa ở Quảng Nam và các tỉnh khu vực miền Trung. Hội thảo thể hiện vai trò, tầm quan trọng của Phật giáo đối với việc nâng cao ý thức bảo tồn những giá trị di sản, văn hóa mà ông cha ta đã để lại”.

HT. Thích Thọ Lạc phát biểu mở đầu cuộc họp

ĐĐ. Thích Trung Định– Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo trình bày kế hoạch triển khai hội thảo khoa học: “Di sản văn hoá Phật viện Đồng Dương: Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”. Mục tiêu của kế hoạch là: Hệ thống hoá tư liệu và đánh giá một cách tổng thể giá trị của Phật viện Đồng Dương làm cơ sở khoa học để định hướng, đề xuất các giải pháp phù hợp bảo tồn, phát huy hiệu quả; góp phần cung cấp tư liệu khoa học cho việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi vào danh mục Di sản Thế giới. Hội thảo sẽ tập trung vào ba chủ đề chính: Lịch sử Phật giáo Cham pa và Phật viện Đồng Dương, Đánh giá vai trò, giá trị di tích của Phật viện Đồng Dương, Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương. Đơn vị chủ trì hội thảo gồm: Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 4/2024, tại Quảng Nam kinh phí ước tính khoản 1 tỷ đồng.

ĐĐ. Thích Trung Định trình bày kế hoạch triển khai hội thảo

Chư Tôn đức, các học giả, nhà nghiên cứu tham dự tại cuộc họp rất hoan nghênh, đồng tình với các hoạt động khảo sát, phục dựng, phát huy và bảo tồn Phật viện Đồng Dương. Đồng thời Chư Tôn đức cũng đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến công tác tổ chức hội thảo. Dịp này, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN triển khai công tác xây dựng bộ quy chuẩn kiến trúc Phật giáo khu vực Trung bộ và đề xuất chủ trương xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam khu vực Trung Bộ tại tỉnh Quảng Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Niệm Phật cầu gia hộ

Chư Tôn đức đóng góp ý kiến xây dựng

Nhật Lưu - Thông Hạnh