menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 29/7/2023 đã chính thức diễn ra lễ khai mạc khoá tu mùa hè với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” do Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế và Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc tổ chức tại chùa Đông Thiện trong 02 ngày 29,30/7/2023 (12,13/6/Qúy Mão).
Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện
Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện

Lễ khai mạc có sự quang lâm chứng minh của Hoà thượng Thích Huệ Phước - Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ Giáo Hội, Trưởng Phân Ban Hoằng pháp Hải ngoại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc; Hoà thượng Thích Hạnh Trí - Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, Đại đức Thích Thiền Trí – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức khoá tu; Đại đức Thích Thiện Mỹ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Phú Lộc, đồng trưởng Ban Tổ chức khoá tu; Chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc và Chư Tôn đức trong Ban Tổ chức khoá tu.

Về phía chính quyền tham dự có Bà Hoàng Thị Ái Vân – Phó chủ tích UBMTTQVN huyện Phú Lộc, Ông Ngô Đức Bi – Phó phòng Nội vụ huyện Phú Lộc, quý vị đại diện Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an huyện Phú Lộc; cùng quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền công an xã Lộc Trì, Phân ban hướng dẫn GĐPT huyện, quý Ban Hộ tự các NPĐ và hơn 230 thanh thiếu niên khoá sinh về tu học.

HT. Thích Huệ Phước ban đạo từ

Đại đức Thích Thiện Mỹ - Trưởng Ban Tổ chức khoá tu đã tuyên đọc diễn văn khai mạc “đã nói lên mục đích tổ chức các khoá tu để có sân chơi bổ ích các ban trẻ, đây là cầu nối yêu thương giữa các ban, gia đình, tháo gỡ nhưng vấn đề tâm lý trong đời sống”.

Đại đức Thích Thiền Như – Thư ký khoá tu đã tuyên đọc các nội quy và chương trình trong 2 ngày diễn ra với nhiều thời khoá tu học bổ ích cho các ban trẻ.

Khoá tu diễn ra trong 2 ngày với rất nhiều chương trình như nghe Chư Tôn đức thuyết pháp với nhiều đề tài cấp thiết cho thể hệ trẻ hiện này tu tập, tập dùng cơm trong chánh niệm, thực hành thiền định, hành thiền niệm Phật, các trò chơi dân gian, bảo về môi trường, giao lưu trao đổi kiến thức, lắng đọng với lễ tri ân báo ân cha mẹ, hoa đăng cúng dường và chia sẽ của những chuyên gia tâm lý học về những vấn đề cấp thiệt hiện nay của xã hội… với sự đón nhận rất tích cực của tất cả các bạn khoá sinh trong tinh thần tu tập cầu tiến và hoan hỷ để tiếp thu những kiến thức cần thiết cho bản thân trên con đường hoàn thiện chính minh và góp phần xây dựng tự thân.

Một số hình ảnh:

Niệm Phật cầu gia hộ

HT. Thích Huệ Phước thuyết giảng

Chư Tôn đức hướng dẫn khóa sinh dùng cơm chánh niệm

Thực tập thiền

Khóa sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Thắp nến tri ân

Chụp hình lưu niệm

 

 

Ban Truyền thông Khóa tu

Ban chuyên môn

Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 29/7/2023 đã chính thức diễn ra lễ khai mạc khoá tu mùa hè với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” do Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế và Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc tổ chức tại chùa Đông Thiện trong 02 ngày 29,30/7/2023 (12,13/6/Qúy Mão).
Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện
Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện

Lễ khai mạc có sự quang lâm chứng minh của Hoà thượng Thích Huệ Phước - Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ Giáo Hội, Trưởng Phân Ban Hoằng pháp Hải ngoại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc; Hoà thượng Thích Hạnh Trí - Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, Đại đức Thích Thiền Trí – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức khoá tu; Đại đức Thích Thiện Mỹ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Phú Lộc, đồng trưởng Ban Tổ chức khoá tu; Chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc và Chư Tôn đức trong Ban Tổ chức khoá tu.

Về phía chính quyền tham dự có Bà Hoàng Thị Ái Vân – Phó chủ tích UBMTTQVN huyện Phú Lộc, Ông Ngô Đức Bi – Phó phòng Nội vụ huyện Phú Lộc, quý vị đại diện Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an huyện Phú Lộc; cùng quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền công an xã Lộc Trì, Phân ban hướng dẫn GĐPT huyện, quý Ban Hộ tự các NPĐ và hơn 230 thanh thiếu niên khoá sinh về tu học.

HT. Thích Huệ Phước ban đạo từ

Đại đức Thích Thiện Mỹ - Trưởng Ban Tổ chức khoá tu đã tuyên đọc diễn văn khai mạc “đã nói lên mục đích tổ chức các khoá tu để có sân chơi bổ ích các ban trẻ, đây là cầu nối yêu thương giữa các ban, gia đình, tháo gỡ nhưng vấn đề tâm lý trong đời sống”.

Đại đức Thích Thiền Như – Thư ký khoá tu đã tuyên đọc các nội quy và chương trình trong 2 ngày diễn ra với nhiều thời khoá tu học bổ ích cho các ban trẻ.

Khoá tu diễn ra trong 2 ngày với rất nhiều chương trình như nghe Chư Tôn đức thuyết pháp với nhiều đề tài cấp thiết cho thể hệ trẻ hiện này tu tập, tập dùng cơm trong chánh niệm, thực hành thiền định, hành thiền niệm Phật, các trò chơi dân gian, bảo về môi trường, giao lưu trao đổi kiến thức, lắng đọng với lễ tri ân báo ân cha mẹ, hoa đăng cúng dường và chia sẽ của những chuyên gia tâm lý học về những vấn đề cấp thiệt hiện nay của xã hội… với sự đón nhận rất tích cực của tất cả các bạn khoá sinh trong tinh thần tu tập cầu tiến và hoan hỷ để tiếp thu những kiến thức cần thiết cho bản thân trên con đường hoàn thiện chính minh và góp phần xây dựng tự thân.

Một số hình ảnh:

Niệm Phật cầu gia hộ

HT. Thích Huệ Phước thuyết giảng

Chư Tôn đức hướng dẫn khóa sinh dùng cơm chánh niệm

Thực tập thiền

Khóa sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Thắp nến tri ân

Chụp hình lưu niệm

 

 

Ban Truyền thông Khóa tu

Phật giáo huyện - thị xã

Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 29/7/2023 đã chính thức diễn ra lễ khai mạc khoá tu mùa hè với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” do Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế và Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc tổ chức tại chùa Đông Thiện trong 02 ngày 29,30/7/2023 (12,13/6/Qúy Mão).
Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện
Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện

Lễ khai mạc có sự quang lâm chứng minh của Hoà thượng Thích Huệ Phước - Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ Giáo Hội, Trưởng Phân Ban Hoằng pháp Hải ngoại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc; Hoà thượng Thích Hạnh Trí - Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, Đại đức Thích Thiền Trí – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức khoá tu; Đại đức Thích Thiện Mỹ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Phú Lộc, đồng trưởng Ban Tổ chức khoá tu; Chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc và Chư Tôn đức trong Ban Tổ chức khoá tu.

Về phía chính quyền tham dự có Bà Hoàng Thị Ái Vân – Phó chủ tích UBMTTQVN huyện Phú Lộc, Ông Ngô Đức Bi – Phó phòng Nội vụ huyện Phú Lộc, quý vị đại diện Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an huyện Phú Lộc; cùng quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền công an xã Lộc Trì, Phân ban hướng dẫn GĐPT huyện, quý Ban Hộ tự các NPĐ và hơn 230 thanh thiếu niên khoá sinh về tu học.

HT. Thích Huệ Phước ban đạo từ

Đại đức Thích Thiện Mỹ - Trưởng Ban Tổ chức khoá tu đã tuyên đọc diễn văn khai mạc “đã nói lên mục đích tổ chức các khoá tu để có sân chơi bổ ích các ban trẻ, đây là cầu nối yêu thương giữa các ban, gia đình, tháo gỡ nhưng vấn đề tâm lý trong đời sống”.

Đại đức Thích Thiền Như – Thư ký khoá tu đã tuyên đọc các nội quy và chương trình trong 2 ngày diễn ra với nhiều thời khoá tu học bổ ích cho các ban trẻ.

Khoá tu diễn ra trong 2 ngày với rất nhiều chương trình như nghe Chư Tôn đức thuyết pháp với nhiều đề tài cấp thiết cho thể hệ trẻ hiện này tu tập, tập dùng cơm trong chánh niệm, thực hành thiền định, hành thiền niệm Phật, các trò chơi dân gian, bảo về môi trường, giao lưu trao đổi kiến thức, lắng đọng với lễ tri ân báo ân cha mẹ, hoa đăng cúng dường và chia sẽ của những chuyên gia tâm lý học về những vấn đề cấp thiệt hiện nay của xã hội… với sự đón nhận rất tích cực của tất cả các bạn khoá sinh trong tinh thần tu tập cầu tiến và hoan hỷ để tiếp thu những kiến thức cần thiết cho bản thân trên con đường hoàn thiện chính minh và góp phần xây dựng tự thân.

Một số hình ảnh:

Niệm Phật cầu gia hộ

HT. Thích Huệ Phước thuyết giảng

Chư Tôn đức hướng dẫn khóa sinh dùng cơm chánh niệm

Thực tập thiền

Khóa sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Thắp nến tri ân

Chụp hình lưu niệm

 

 

Ban Truyền thông Khóa tu

Cơ sở trực thuộc

Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 29/7/2023 đã chính thức diễn ra lễ khai mạc khoá tu mùa hè với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” do Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế và Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc tổ chức tại chùa Đông Thiện trong 02 ngày 29,30/7/2023 (12,13/6/Qúy Mão).
Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện
Khai mạc khoá tu mùa hè năm 2023 với chủ đề “Gieo hạt từ tâm” tại chùa Đông Thiện

Lễ khai mạc có sự quang lâm chứng minh của Hoà thượng Thích Huệ Phước - Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ Giáo Hội, Trưởng Phân Ban Hoằng pháp Hải ngoại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc; Hoà thượng Thích Hạnh Trí - Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, Đại đức Thích Thiền Trí – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức khoá tu; Đại đức Thích Thiện Mỹ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Phú Lộc, đồng trưởng Ban Tổ chức khoá tu; Chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc và Chư Tôn đức trong Ban Tổ chức khoá tu.

Về phía chính quyền tham dự có Bà Hoàng Thị Ái Vân – Phó chủ tích UBMTTQVN huyện Phú Lộc, Ông Ngô Đức Bi – Phó phòng Nội vụ huyện Phú Lộc, quý vị đại diện Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an huyện Phú Lộc; cùng quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền công an xã Lộc Trì, Phân ban hướng dẫn GĐPT huyện, quý Ban Hộ tự các NPĐ và hơn 230 thanh thiếu niên khoá sinh về tu học.

HT. Thích Huệ Phước ban đạo từ

Đại đức Thích Thiện Mỹ - Trưởng Ban Tổ chức khoá tu đã tuyên đọc diễn văn khai mạc “đã nói lên mục đích tổ chức các khoá tu để có sân chơi bổ ích các ban trẻ, đây là cầu nối yêu thương giữa các ban, gia đình, tháo gỡ nhưng vấn đề tâm lý trong đời sống”.

Đại đức Thích Thiền Như – Thư ký khoá tu đã tuyên đọc các nội quy và chương trình trong 2 ngày diễn ra với nhiều thời khoá tu học bổ ích cho các ban trẻ.

Khoá tu diễn ra trong 2 ngày với rất nhiều chương trình như nghe Chư Tôn đức thuyết pháp với nhiều đề tài cấp thiết cho thể hệ trẻ hiện này tu tập, tập dùng cơm trong chánh niệm, thực hành thiền định, hành thiền niệm Phật, các trò chơi dân gian, bảo về môi trường, giao lưu trao đổi kiến thức, lắng đọng với lễ tri ân báo ân cha mẹ, hoa đăng cúng dường và chia sẽ của những chuyên gia tâm lý học về những vấn đề cấp thiệt hiện nay của xã hội… với sự đón nhận rất tích cực của tất cả các bạn khoá sinh trong tinh thần tu tập cầu tiến và hoan hỷ để tiếp thu những kiến thức cần thiết cho bản thân trên con đường hoàn thiện chính minh và góp phần xây dựng tự thân.

Một số hình ảnh:

Niệm Phật cầu gia hộ

HT. Thích Huệ Phước thuyết giảng

Chư Tôn đức hướng dẫn khóa sinh dùng cơm chánh niệm

Thực tập thiền

Khóa sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Thắp nến tri ân

Chụp hình lưu niệm

 

 

Ban Truyền thông Khóa tu