menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền
Xem cỡ chữ:
Ngày 17/9/2023 ( 03/8/ Quý Mão), tại chùa Thanh Hương (xã Điền Hương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã diễn ra khóa tu “ Một ngày an lạc” lần thứ VII dành cho đạo tràng Phật tử.
Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền
Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền

Tham dự tại lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Minh Tuệ, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo huyện Phong Điền; Đại đức Thích Ngộ Tâm, Phó TT Ban Trị sự huyện kiêm Trưởng ban Hoằng pháp huyện Phong Điền, Sư cô Thích nữ Giới Tín, Ủy viên TT BTS Phật giáo huyện Phong Điền, Trưởng Ban kinh tế PG Huyện Phong Điền, chư Ni các chùa trên địa bàn huyện, Sư cô Thích nữ Liên Chơn, Ủy viên BTS huyện, Trú trì chùa Thanh Hương (đơn vị đăng cai tổ chức) cùng Phật tử, Đoàn sinh GĐPT các đơn vị đã vân tập tham dự.

Khóa tu diễn ra trong suốt một ngày với nhiều nội dung bổ ích: thời khóa tụng kinh, Kinh hành, pháp thoại về chủ đề Sám hối, Quá đường. Khóa tu Một ngày An Lạc chính là điểm tựa tâm linh của những người con Phật. Tại đây, mọi người cùng nhau tu Phật, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức với sự hướng dẫn của chư Tôn đức và bạn đồng tu, cùng nhau tìm thấy được sự an lạc trong hiện tại và tương lai.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư Tôn đức niêm hương, chứng minh buổi lễ

Thượng tọa Thích Minh Tuệ ban đạo từ

Tặng hoa niệm ân đến Chư Tôn đức chứng minh

Thời khóa tụng kinh 

Qúa đường, dùng cơm trong chánh niệm

Kinh hành niệm Phật

Chia sẻ Phật pháp

Phật giáo huyện Phong Điền

Ban chuyên môn

Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền
Xem cỡ chữ:
Ngày 17/9/2023 ( 03/8/ Quý Mão), tại chùa Thanh Hương (xã Điền Hương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã diễn ra khóa tu “ Một ngày an lạc” lần thứ VII dành cho đạo tràng Phật tử.
Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền
Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền

Tham dự tại lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Minh Tuệ, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo huyện Phong Điền; Đại đức Thích Ngộ Tâm, Phó TT Ban Trị sự huyện kiêm Trưởng ban Hoằng pháp huyện Phong Điền, Sư cô Thích nữ Giới Tín, Ủy viên TT BTS Phật giáo huyện Phong Điền, Trưởng Ban kinh tế PG Huyện Phong Điền, chư Ni các chùa trên địa bàn huyện, Sư cô Thích nữ Liên Chơn, Ủy viên BTS huyện, Trú trì chùa Thanh Hương (đơn vị đăng cai tổ chức) cùng Phật tử, Đoàn sinh GĐPT các đơn vị đã vân tập tham dự.

Khóa tu diễn ra trong suốt một ngày với nhiều nội dung bổ ích: thời khóa tụng kinh, Kinh hành, pháp thoại về chủ đề Sám hối, Quá đường. Khóa tu Một ngày An Lạc chính là điểm tựa tâm linh của những người con Phật. Tại đây, mọi người cùng nhau tu Phật, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức với sự hướng dẫn của chư Tôn đức và bạn đồng tu, cùng nhau tìm thấy được sự an lạc trong hiện tại và tương lai.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư Tôn đức niêm hương, chứng minh buổi lễ

Thượng tọa Thích Minh Tuệ ban đạo từ

Tặng hoa niệm ân đến Chư Tôn đức chứng minh

Thời khóa tụng kinh 

Qúa đường, dùng cơm trong chánh niệm

Kinh hành niệm Phật

Chia sẻ Phật pháp

Phật giáo huyện Phong Điền

Phật giáo huyện - thị xã

Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền
Xem cỡ chữ:
Ngày 17/9/2023 ( 03/8/ Quý Mão), tại chùa Thanh Hương (xã Điền Hương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã diễn ra khóa tu “ Một ngày an lạc” lần thứ VII dành cho đạo tràng Phật tử.
Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền
Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền

Tham dự tại lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Minh Tuệ, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo huyện Phong Điền; Đại đức Thích Ngộ Tâm, Phó TT Ban Trị sự huyện kiêm Trưởng ban Hoằng pháp huyện Phong Điền, Sư cô Thích nữ Giới Tín, Ủy viên TT BTS Phật giáo huyện Phong Điền, Trưởng Ban kinh tế PG Huyện Phong Điền, chư Ni các chùa trên địa bàn huyện, Sư cô Thích nữ Liên Chơn, Ủy viên BTS huyện, Trú trì chùa Thanh Hương (đơn vị đăng cai tổ chức) cùng Phật tử, Đoàn sinh GĐPT các đơn vị đã vân tập tham dự.

Khóa tu diễn ra trong suốt một ngày với nhiều nội dung bổ ích: thời khóa tụng kinh, Kinh hành, pháp thoại về chủ đề Sám hối, Quá đường. Khóa tu Một ngày An Lạc chính là điểm tựa tâm linh của những người con Phật. Tại đây, mọi người cùng nhau tu Phật, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức với sự hướng dẫn của chư Tôn đức và bạn đồng tu, cùng nhau tìm thấy được sự an lạc trong hiện tại và tương lai.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư Tôn đức niêm hương, chứng minh buổi lễ

Thượng tọa Thích Minh Tuệ ban đạo từ

Tặng hoa niệm ân đến Chư Tôn đức chứng minh

Thời khóa tụng kinh 

Qúa đường, dùng cơm trong chánh niệm

Kinh hành niệm Phật

Chia sẻ Phật pháp

Phật giáo huyện Phong Điền

Cơ sở trực thuộc

Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền
Xem cỡ chữ:
Ngày 17/9/2023 ( 03/8/ Quý Mão), tại chùa Thanh Hương (xã Điền Hương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã diễn ra khóa tu “ Một ngày an lạc” lần thứ VII dành cho đạo tràng Phật tử.
Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền
Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII tại huyện Phong Điền

Tham dự tại lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Minh Tuệ, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo huyện Phong Điền; Đại đức Thích Ngộ Tâm, Phó TT Ban Trị sự huyện kiêm Trưởng ban Hoằng pháp huyện Phong Điền, Sư cô Thích nữ Giới Tín, Ủy viên TT BTS Phật giáo huyện Phong Điền, Trưởng Ban kinh tế PG Huyện Phong Điền, chư Ni các chùa trên địa bàn huyện, Sư cô Thích nữ Liên Chơn, Ủy viên BTS huyện, Trú trì chùa Thanh Hương (đơn vị đăng cai tổ chức) cùng Phật tử, Đoàn sinh GĐPT các đơn vị đã vân tập tham dự.

Khóa tu diễn ra trong suốt một ngày với nhiều nội dung bổ ích: thời khóa tụng kinh, Kinh hành, pháp thoại về chủ đề Sám hối, Quá đường. Khóa tu Một ngày An Lạc chính là điểm tựa tâm linh của những người con Phật. Tại đây, mọi người cùng nhau tu Phật, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức với sự hướng dẫn của chư Tôn đức và bạn đồng tu, cùng nhau tìm thấy được sự an lạc trong hiện tại và tương lai.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư Tôn đức niêm hương, chứng minh buổi lễ

Thượng tọa Thích Minh Tuệ ban đạo từ

Tặng hoa niệm ân đến Chư Tôn đức chứng minh

Thời khóa tụng kinh 

Qúa đường, dùng cơm trong chánh niệm

Kinh hành niệm Phật

Chia sẻ Phật pháp

Phật giáo huyện Phong Điền