menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương
Xem cỡ chữ:
Tối 08 tháng 4 năm Giáp Thìn (15/5/2024) tại Nghênh Lương đình (thành phố Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568-DL.2024 đã cử hành lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương.
7 hoa sen được thắp sáng, tôn trí trang nghiêm giữa dòng Hương
7 hoa sen được thắp sáng, tôn trí trang nghiêm giữa dòng Hương

Tham dự và cử hành buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; chư Tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường cùng đông đảo quý đạo hữu Phật tử các giới.

Buổi lễ được tổ chức tại Nghênh Lương đình

Chư Tôn đức tham dự, cử hành buổi lễ

HT.Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh “Trong giờ khắc thiêng liêng này, khi 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương, chính thức báo hiệu Mùa Phật Đản PL.2568 đã về, mỗi người con Phật chúng ta hãy cùng chung tay góp sức, nuôi dưỡng và phát triển lòng Từ bi và Trí tuệ của mình để có những suy nghĩ, lời nói và hành động hiền thiện, thiết thực, có ích cho tự thân, xây dựng nếp sống thiện lành ngay trong gia đình, khu dân cư, làng xóm, để hiệp cùng tất cả, cúng dường lên Đức Phật, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, thân thiện, văn minh”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh cử hành nghi lễ dâng trầm cúng Phật

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nghi thức dâng trầm hương cúng dường mười phương chư Phật được cử hành trên nền nhạc bài “Trầm hương đốt”. HT.Thích Đức Thanh đã tuyên xướng: “Giờ phút linh thiêng, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta hãy lắng lòng cung đón ánh sáng từ bước chân thanh tịnh của Đức Thế Tôn”, Bảy Hoa Sen lần lượt được thắp sáng lung linh huyền nhiệm trên dòng sông Hương theo hướng nghịch lưu từ phía cầu Phú Xuân ngược lên cầu Dã Viên.

HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản đã có lời phát biểu cảm tạ.

HT.Thích Huệ Phước phát biểu cảm tạ

7 hoa sen được thắp sáng lung linh trên sông Hương

Kể từ mùa Phật Đản năm 2008, dòng Hương Giang thơ mộng lại trở thành vườn Lâm Tỳ Ni với 7 đóa sen cung đón 7 bước đi thanh tịnh của Đức Thế Tôn, bậc thị hiện giữa đời vì an lạc, vì hạnh phúc của số đông. Thời khắc 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương chính là dấu hiệu cho biết Tuần lễ Phật đản được bắt đầu, và hoa sen sẽ được thắp sáng đến hết ngày Rằm tháng Tư năm Giáp Thìn (22/5/2024).

Tiểu Ban Truyền thông Đại lễ

Ban chuyên môn

Lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương
Xem cỡ chữ:
Tối 08 tháng 4 năm Giáp Thìn (15/5/2024) tại Nghênh Lương đình (thành phố Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568-DL.2024 đã cử hành lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương.
7 hoa sen được thắp sáng, tôn trí trang nghiêm giữa dòng Hương
7 hoa sen được thắp sáng, tôn trí trang nghiêm giữa dòng Hương

Tham dự và cử hành buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; chư Tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường cùng đông đảo quý đạo hữu Phật tử các giới.

Buổi lễ được tổ chức tại Nghênh Lương đình

Chư Tôn đức tham dự, cử hành buổi lễ

HT.Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh “Trong giờ khắc thiêng liêng này, khi 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương, chính thức báo hiệu Mùa Phật Đản PL.2568 đã về, mỗi người con Phật chúng ta hãy cùng chung tay góp sức, nuôi dưỡng và phát triển lòng Từ bi và Trí tuệ của mình để có những suy nghĩ, lời nói và hành động hiền thiện, thiết thực, có ích cho tự thân, xây dựng nếp sống thiện lành ngay trong gia đình, khu dân cư, làng xóm, để hiệp cùng tất cả, cúng dường lên Đức Phật, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, thân thiện, văn minh”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh cử hành nghi lễ dâng trầm cúng Phật

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nghi thức dâng trầm hương cúng dường mười phương chư Phật được cử hành trên nền nhạc bài “Trầm hương đốt”. HT.Thích Đức Thanh đã tuyên xướng: “Giờ phút linh thiêng, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta hãy lắng lòng cung đón ánh sáng từ bước chân thanh tịnh của Đức Thế Tôn”, Bảy Hoa Sen lần lượt được thắp sáng lung linh huyền nhiệm trên dòng sông Hương theo hướng nghịch lưu từ phía cầu Phú Xuân ngược lên cầu Dã Viên.

HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản đã có lời phát biểu cảm tạ.

HT.Thích Huệ Phước phát biểu cảm tạ

7 hoa sen được thắp sáng lung linh trên sông Hương

Kể từ mùa Phật Đản năm 2008, dòng Hương Giang thơ mộng lại trở thành vườn Lâm Tỳ Ni với 7 đóa sen cung đón 7 bước đi thanh tịnh của Đức Thế Tôn, bậc thị hiện giữa đời vì an lạc, vì hạnh phúc của số đông. Thời khắc 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương chính là dấu hiệu cho biết Tuần lễ Phật đản được bắt đầu, và hoa sen sẽ được thắp sáng đến hết ngày Rằm tháng Tư năm Giáp Thìn (22/5/2024).

Tiểu Ban Truyền thông Đại lễ

Phật giáo huyện - thị xã

Lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương
Xem cỡ chữ:
Tối 08 tháng 4 năm Giáp Thìn (15/5/2024) tại Nghênh Lương đình (thành phố Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568-DL.2024 đã cử hành lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương.
7 hoa sen được thắp sáng, tôn trí trang nghiêm giữa dòng Hương
7 hoa sen được thắp sáng, tôn trí trang nghiêm giữa dòng Hương

Tham dự và cử hành buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; chư Tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường cùng đông đảo quý đạo hữu Phật tử các giới.

Buổi lễ được tổ chức tại Nghênh Lương đình

Chư Tôn đức tham dự, cử hành buổi lễ

HT.Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh “Trong giờ khắc thiêng liêng này, khi 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương, chính thức báo hiệu Mùa Phật Đản PL.2568 đã về, mỗi người con Phật chúng ta hãy cùng chung tay góp sức, nuôi dưỡng và phát triển lòng Từ bi và Trí tuệ của mình để có những suy nghĩ, lời nói và hành động hiền thiện, thiết thực, có ích cho tự thân, xây dựng nếp sống thiện lành ngay trong gia đình, khu dân cư, làng xóm, để hiệp cùng tất cả, cúng dường lên Đức Phật, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, thân thiện, văn minh”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh cử hành nghi lễ dâng trầm cúng Phật

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nghi thức dâng trầm hương cúng dường mười phương chư Phật được cử hành trên nền nhạc bài “Trầm hương đốt”. HT.Thích Đức Thanh đã tuyên xướng: “Giờ phút linh thiêng, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta hãy lắng lòng cung đón ánh sáng từ bước chân thanh tịnh của Đức Thế Tôn”, Bảy Hoa Sen lần lượt được thắp sáng lung linh huyền nhiệm trên dòng sông Hương theo hướng nghịch lưu từ phía cầu Phú Xuân ngược lên cầu Dã Viên.

HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản đã có lời phát biểu cảm tạ.

HT.Thích Huệ Phước phát biểu cảm tạ

7 hoa sen được thắp sáng lung linh trên sông Hương

Kể từ mùa Phật Đản năm 2008, dòng Hương Giang thơ mộng lại trở thành vườn Lâm Tỳ Ni với 7 đóa sen cung đón 7 bước đi thanh tịnh của Đức Thế Tôn, bậc thị hiện giữa đời vì an lạc, vì hạnh phúc của số đông. Thời khắc 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương chính là dấu hiệu cho biết Tuần lễ Phật đản được bắt đầu, và hoa sen sẽ được thắp sáng đến hết ngày Rằm tháng Tư năm Giáp Thìn (22/5/2024).

Tiểu Ban Truyền thông Đại lễ

Cơ sở trực thuộc

Lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương
Xem cỡ chữ:
Tối 08 tháng 4 năm Giáp Thìn (15/5/2024) tại Nghênh Lương đình (thành phố Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568-DL.2024 đã cử hành lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương.
7 hoa sen được thắp sáng, tôn trí trang nghiêm giữa dòng Hương
7 hoa sen được thắp sáng, tôn trí trang nghiêm giữa dòng Hương

Tham dự và cử hành buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; chư Tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường cùng đông đảo quý đạo hữu Phật tử các giới.

Buổi lễ được tổ chức tại Nghênh Lương đình

Chư Tôn đức tham dự, cử hành buổi lễ

HT.Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh “Trong giờ khắc thiêng liêng này, khi 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương, chính thức báo hiệu Mùa Phật Đản PL.2568 đã về, mỗi người con Phật chúng ta hãy cùng chung tay góp sức, nuôi dưỡng và phát triển lòng Từ bi và Trí tuệ của mình để có những suy nghĩ, lời nói và hành động hiền thiện, thiết thực, có ích cho tự thân, xây dựng nếp sống thiện lành ngay trong gia đình, khu dân cư, làng xóm, để hiệp cùng tất cả, cúng dường lên Đức Phật, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, thân thiện, văn minh”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh cử hành nghi lễ dâng trầm cúng Phật

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nghi thức dâng trầm hương cúng dường mười phương chư Phật được cử hành trên nền nhạc bài “Trầm hương đốt”. HT.Thích Đức Thanh đã tuyên xướng: “Giờ phút linh thiêng, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta hãy lắng lòng cung đón ánh sáng từ bước chân thanh tịnh của Đức Thế Tôn”, Bảy Hoa Sen lần lượt được thắp sáng lung linh huyền nhiệm trên dòng sông Hương theo hướng nghịch lưu từ phía cầu Phú Xuân ngược lên cầu Dã Viên.

HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản đã có lời phát biểu cảm tạ.

HT.Thích Huệ Phước phát biểu cảm tạ

7 hoa sen được thắp sáng lung linh trên sông Hương

Kể từ mùa Phật Đản năm 2008, dòng Hương Giang thơ mộng lại trở thành vườn Lâm Tỳ Ni với 7 đóa sen cung đón 7 bước đi thanh tịnh của Đức Thế Tôn, bậc thị hiện giữa đời vì an lạc, vì hạnh phúc của số đông. Thời khắc 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương chính là dấu hiệu cho biết Tuần lễ Phật đản được bắt đầu, và hoa sen sẽ được thắp sáng đến hết ngày Rằm tháng Tư năm Giáp Thìn (22/5/2024).

Tiểu Ban Truyền thông Đại lễ