menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Lời cảm tạ của Ban Trị sự và Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Xem cỡ chữ:
Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành tựu viên mãn. Ban Trị sự và Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản gửi lời tri ân, cảm tạ đến Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, SNV-BTG, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng cùng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế, các huyện, thị xã… quý cơ quan Thông tấn báo đài trung ương và địa phương; quý học giả, giáo sư, nhân sĩ trí thức, nhà nghiên cứu, doanh nhân, doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ cùng thiện tín hảo tâm xa gần đã thăm, tặng hoa chúc mừng, tham dự lễ góp phần cầu nguyện và giúp đỡ nhiệt tình để Đại lễ Phật đản PL.2567 tại Thừa Thiên Huế được thành tựu viên mãn.
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế

 

BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế

Ban chuyên môn

Lời cảm tạ của Ban Trị sự và Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Xem cỡ chữ:
Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành tựu viên mãn. Ban Trị sự và Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản gửi lời tri ân, cảm tạ đến Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, SNV-BTG, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng cùng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế, các huyện, thị xã… quý cơ quan Thông tấn báo đài trung ương và địa phương; quý học giả, giáo sư, nhân sĩ trí thức, nhà nghiên cứu, doanh nhân, doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ cùng thiện tín hảo tâm xa gần đã thăm, tặng hoa chúc mừng, tham dự lễ góp phần cầu nguyện và giúp đỡ nhiệt tình để Đại lễ Phật đản PL.2567 tại Thừa Thiên Huế được thành tựu viên mãn.
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế

 

BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế

Phật giáo huyện - thị xã

Lời cảm tạ của Ban Trị sự và Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Xem cỡ chữ:
Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành tựu viên mãn. Ban Trị sự và Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản gửi lời tri ân, cảm tạ đến Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, SNV-BTG, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng cùng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế, các huyện, thị xã… quý cơ quan Thông tấn báo đài trung ương và địa phương; quý học giả, giáo sư, nhân sĩ trí thức, nhà nghiên cứu, doanh nhân, doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ cùng thiện tín hảo tâm xa gần đã thăm, tặng hoa chúc mừng, tham dự lễ góp phần cầu nguyện và giúp đỡ nhiệt tình để Đại lễ Phật đản PL.2567 tại Thừa Thiên Huế được thành tựu viên mãn.
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế

 

BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế

Cơ sở trực thuộc

Lời cảm tạ của Ban Trị sự và Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023
Xem cỡ chữ:
Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành tựu viên mãn. Ban Trị sự và Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản gửi lời tri ân, cảm tạ đến Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, SNV-BTG, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng cùng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế, các huyện, thị xã… quý cơ quan Thông tấn báo đài trung ương và địa phương; quý học giả, giáo sư, nhân sĩ trí thức, nhà nghiên cứu, doanh nhân, doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ cùng thiện tín hảo tâm xa gần đã thăm, tặng hoa chúc mừng, tham dự lễ góp phần cầu nguyện và giúp đỡ nhiệt tình để Đại lễ Phật đản PL.2567 tại Thừa Thiên Huế được thành tựu viên mãn.
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế

 

BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế