menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 23/7/2023 (06/6 Quý Mão); Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Thừa Thừa Huế tổ chức họp mặt tại Ni viện Diệu Đức (184/6/4 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế) nhằm triển khai, thực hiện một số công tác Phật sự của chư Ni tỉnh nhà cũng như các công tác Phật sự hướng đến kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm PL.2567.
Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự
Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự

Đây cũng là chương trình sinh hoạt định kỳ của PBNG tỉnh Thừa Thừa Huế được diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Tham dự buổi họp có NT.Thích Nữ Minh Nguyên – Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Minh - Phó Trưởng Thường trực PBNG tỉnh cùng chư Tôn đức Ni là Phó trưởng PBNG tỉnh và chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất... trong địa bàn toàn tỉnh cũng đã về tham dự.

Nhị vị Ni trưởng chủ trì phiên họp của Phân Ban Ni giới tỉnh

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, hòa trong không khí đón mừng kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, NT. Thích Nữ Minh Nguyên – Trưởng PBNG tỉnh đã có những lời thăm hỏi, vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ni tỉnh nhà trong niềm hỷ lạc vô biên, thấm tình đạo vị.

Kế đến, là phần kiểm diện - báo cáo và thông qua chương trình buổi họp của Ban thư ký. Tại buổi họp, chư Tôn đức Ni đã hoan hỷ hứa khả và có những lời sách tấn cho chúng điệu tập sự, đã đầy đủ hạnh kiểm và năm tháng thuộc các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong toàn tỉnh... được phép xuống tóc đúng vào ngày kỷ niệm Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm 19/6. Thông báo các chương trình và hoạt động cũng như thời khóa tụng kinh của chư Ni tại lễ đài chính Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm Quý Mão. Bên cạnh đó, chư Ni tỉnh nhà cùng chung tay góp sức và dự kiến thực hiện 10.000 suất cơm chay miễn phí cho bà con Phật tử về tham dự Lễ hội Quán Thế Âm vào trưa ngày 19/6 Quý Mão.

Ba tháng An cư được đức Phật chế định cách đây hơn 25 thế kỷ, An cư cũng là khoảng thời gian, là cơ hội, là thời điểm thuận duyên nhất để mỗi hành giả trở về với chính mình, thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức. Chính vì thế, tại buổi họp chư Tôn đức Ni trong PBNG cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện: “Nội san An cư Ni giới Thừa Thiên Huế” lần thứ 9, PL. 2567, khuyến khích chư Ni đặc biệt là chư Ni trẻ tích cực tham gia hoạt động viết bài với các đề tài như: Phật pháp ứng dụng; An cư kiết hạ; tùy bút, thơ.... nhằm mục đích chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trên con đường tấn đạo tu nghiệp sau ba tháng An cư kiết hạ.

Cuối cùng, Ni sư Thích Nữ Minh Đạt - Thủ quỹ PBNG tỉnh đã đọc báo cáo thu chi của PBNG tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáu tháng đầu năm vừa qua. Kết thúc buổi họp là những lời tổng kết, đánh giá, sách tấn và góp ý xây dựng trong tinh thần hòa hợp của chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh cũng như chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chân Tâm

Ban chuyên môn

Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 23/7/2023 (06/6 Quý Mão); Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Thừa Thừa Huế tổ chức họp mặt tại Ni viện Diệu Đức (184/6/4 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế) nhằm triển khai, thực hiện một số công tác Phật sự của chư Ni tỉnh nhà cũng như các công tác Phật sự hướng đến kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm PL.2567.
Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự
Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự

Đây cũng là chương trình sinh hoạt định kỳ của PBNG tỉnh Thừa Thừa Huế được diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Tham dự buổi họp có NT.Thích Nữ Minh Nguyên – Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Minh - Phó Trưởng Thường trực PBNG tỉnh cùng chư Tôn đức Ni là Phó trưởng PBNG tỉnh và chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất... trong địa bàn toàn tỉnh cũng đã về tham dự.

Nhị vị Ni trưởng chủ trì phiên họp của Phân Ban Ni giới tỉnh

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, hòa trong không khí đón mừng kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, NT. Thích Nữ Minh Nguyên – Trưởng PBNG tỉnh đã có những lời thăm hỏi, vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ni tỉnh nhà trong niềm hỷ lạc vô biên, thấm tình đạo vị.

Kế đến, là phần kiểm diện - báo cáo và thông qua chương trình buổi họp của Ban thư ký. Tại buổi họp, chư Tôn đức Ni đã hoan hỷ hứa khả và có những lời sách tấn cho chúng điệu tập sự, đã đầy đủ hạnh kiểm và năm tháng thuộc các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong toàn tỉnh... được phép xuống tóc đúng vào ngày kỷ niệm Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm 19/6. Thông báo các chương trình và hoạt động cũng như thời khóa tụng kinh của chư Ni tại lễ đài chính Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm Quý Mão. Bên cạnh đó, chư Ni tỉnh nhà cùng chung tay góp sức và dự kiến thực hiện 10.000 suất cơm chay miễn phí cho bà con Phật tử về tham dự Lễ hội Quán Thế Âm vào trưa ngày 19/6 Quý Mão.

Ba tháng An cư được đức Phật chế định cách đây hơn 25 thế kỷ, An cư cũng là khoảng thời gian, là cơ hội, là thời điểm thuận duyên nhất để mỗi hành giả trở về với chính mình, thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức. Chính vì thế, tại buổi họp chư Tôn đức Ni trong PBNG cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện: “Nội san An cư Ni giới Thừa Thiên Huế” lần thứ 9, PL. 2567, khuyến khích chư Ni đặc biệt là chư Ni trẻ tích cực tham gia hoạt động viết bài với các đề tài như: Phật pháp ứng dụng; An cư kiết hạ; tùy bút, thơ.... nhằm mục đích chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trên con đường tấn đạo tu nghiệp sau ba tháng An cư kiết hạ.

Cuối cùng, Ni sư Thích Nữ Minh Đạt - Thủ quỹ PBNG tỉnh đã đọc báo cáo thu chi của PBNG tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáu tháng đầu năm vừa qua. Kết thúc buổi họp là những lời tổng kết, đánh giá, sách tấn và góp ý xây dựng trong tinh thần hòa hợp của chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh cũng như chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chân Tâm

Phật giáo huyện - thị xã

Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 23/7/2023 (06/6 Quý Mão); Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Thừa Thừa Huế tổ chức họp mặt tại Ni viện Diệu Đức (184/6/4 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế) nhằm triển khai, thực hiện một số công tác Phật sự của chư Ni tỉnh nhà cũng như các công tác Phật sự hướng đến kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm PL.2567.
Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự
Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự

Đây cũng là chương trình sinh hoạt định kỳ của PBNG tỉnh Thừa Thừa Huế được diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Tham dự buổi họp có NT.Thích Nữ Minh Nguyên – Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Minh - Phó Trưởng Thường trực PBNG tỉnh cùng chư Tôn đức Ni là Phó trưởng PBNG tỉnh và chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất... trong địa bàn toàn tỉnh cũng đã về tham dự.

Nhị vị Ni trưởng chủ trì phiên họp của Phân Ban Ni giới tỉnh

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, hòa trong không khí đón mừng kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, NT. Thích Nữ Minh Nguyên – Trưởng PBNG tỉnh đã có những lời thăm hỏi, vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ni tỉnh nhà trong niềm hỷ lạc vô biên, thấm tình đạo vị.

Kế đến, là phần kiểm diện - báo cáo và thông qua chương trình buổi họp của Ban thư ký. Tại buổi họp, chư Tôn đức Ni đã hoan hỷ hứa khả và có những lời sách tấn cho chúng điệu tập sự, đã đầy đủ hạnh kiểm và năm tháng thuộc các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong toàn tỉnh... được phép xuống tóc đúng vào ngày kỷ niệm Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm 19/6. Thông báo các chương trình và hoạt động cũng như thời khóa tụng kinh của chư Ni tại lễ đài chính Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm Quý Mão. Bên cạnh đó, chư Ni tỉnh nhà cùng chung tay góp sức và dự kiến thực hiện 10.000 suất cơm chay miễn phí cho bà con Phật tử về tham dự Lễ hội Quán Thế Âm vào trưa ngày 19/6 Quý Mão.

Ba tháng An cư được đức Phật chế định cách đây hơn 25 thế kỷ, An cư cũng là khoảng thời gian, là cơ hội, là thời điểm thuận duyên nhất để mỗi hành giả trở về với chính mình, thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức. Chính vì thế, tại buổi họp chư Tôn đức Ni trong PBNG cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện: “Nội san An cư Ni giới Thừa Thiên Huế” lần thứ 9, PL. 2567, khuyến khích chư Ni đặc biệt là chư Ni trẻ tích cực tham gia hoạt động viết bài với các đề tài như: Phật pháp ứng dụng; An cư kiết hạ; tùy bút, thơ.... nhằm mục đích chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trên con đường tấn đạo tu nghiệp sau ba tháng An cư kiết hạ.

Cuối cùng, Ni sư Thích Nữ Minh Đạt - Thủ quỹ PBNG tỉnh đã đọc báo cáo thu chi của PBNG tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáu tháng đầu năm vừa qua. Kết thúc buổi họp là những lời tổng kết, đánh giá, sách tấn và góp ý xây dựng trong tinh thần hòa hợp của chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh cũng như chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chân Tâm

Cơ sở trực thuộc

Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự
Xem cỡ chữ:
Chiều ngày 23/7/2023 (06/6 Quý Mão); Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Thừa Thừa Huế tổ chức họp mặt tại Ni viện Diệu Đức (184/6/4 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế) nhằm triển khai, thực hiện một số công tác Phật sự của chư Ni tỉnh nhà cũng như các công tác Phật sự hướng đến kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm PL.2567.
Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự
Phân Ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự

Đây cũng là chương trình sinh hoạt định kỳ của PBNG tỉnh Thừa Thừa Huế được diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Tham dự buổi họp có NT.Thích Nữ Minh Nguyên – Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Minh - Phó Trưởng Thường trực PBNG tỉnh cùng chư Tôn đức Ni là Phó trưởng PBNG tỉnh và chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất... trong địa bàn toàn tỉnh cũng đã về tham dự.

Nhị vị Ni trưởng chủ trì phiên họp của Phân Ban Ni giới tỉnh

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, hòa trong không khí đón mừng kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, NT. Thích Nữ Minh Nguyên – Trưởng PBNG tỉnh đã có những lời thăm hỏi, vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ni tỉnh nhà trong niềm hỷ lạc vô biên, thấm tình đạo vị.

Kế đến, là phần kiểm diện - báo cáo và thông qua chương trình buổi họp của Ban thư ký. Tại buổi họp, chư Tôn đức Ni đã hoan hỷ hứa khả và có những lời sách tấn cho chúng điệu tập sự, đã đầy đủ hạnh kiểm và năm tháng thuộc các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong toàn tỉnh... được phép xuống tóc đúng vào ngày kỷ niệm Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm 19/6. Thông báo các chương trình và hoạt động cũng như thời khóa tụng kinh của chư Ni tại lễ đài chính Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm Quý Mão. Bên cạnh đó, chư Ni tỉnh nhà cùng chung tay góp sức và dự kiến thực hiện 10.000 suất cơm chay miễn phí cho bà con Phật tử về tham dự Lễ hội Quán Thế Âm vào trưa ngày 19/6 Quý Mão.

Ba tháng An cư được đức Phật chế định cách đây hơn 25 thế kỷ, An cư cũng là khoảng thời gian, là cơ hội, là thời điểm thuận duyên nhất để mỗi hành giả trở về với chính mình, thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức. Chính vì thế, tại buổi họp chư Tôn đức Ni trong PBNG cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện: “Nội san An cư Ni giới Thừa Thiên Huế” lần thứ 9, PL. 2567, khuyến khích chư Ni đặc biệt là chư Ni trẻ tích cực tham gia hoạt động viết bài với các đề tài như: Phật pháp ứng dụng; An cư kiết hạ; tùy bút, thơ.... nhằm mục đích chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trên con đường tấn đạo tu nghiệp sau ba tháng An cư kiết hạ.

Cuối cùng, Ni sư Thích Nữ Minh Đạt - Thủ quỹ PBNG tỉnh đã đọc báo cáo thu chi của PBNG tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáu tháng đầu năm vừa qua. Kết thúc buổi họp là những lời tổng kết, đánh giá, sách tấn và góp ý xây dựng trong tinh thần hòa hợp của chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh cũng như chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chân Tâm