menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023
Xem cỡ chữ:
Sáng ngày 30 tháng 05 năm 2023 ( 12/04/Qúy Mão ) Ban Trị Sự, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản huyện Phú Lộc đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567- DL.2023.
Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023
Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023

Quang lâm Chứng minh dự lễ có: HT.Thích Chơn Hương - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Phước Minh - Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh TT Huế; ĐĐ.Thích Hồng Nghĩa - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản huyện Phú Lộc; Chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS PG huyện Phú Lộc cùng đông đảo Phật tử các giới đồng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh tham dự lễ

Chính quyền địa phương các cấp đồng tham dự lễ


Tại lễ Phật đản, sau khi cung tuyên Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tuyên đọc Diễn văn Phật đản của HĐTS GHPG Việt Nam gửi đến Tăng Ni và chư vị Phật tử trong mùa Phật đản Phật lịch 2567. Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc đã cử hành nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản, Chư Tôn đức Chứng minh niêm hương nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Chư Tôn đức đảnh lễ, niêm hương cầu nguyện


Với tinh thần hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thời gian qua Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Lộc đã đạt được nhiều kết quả Phật sự quan trọng. Tăng Ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử luôn đoàn kết, gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau xây dựng quê hương Phú Lộc ngày một phồn vinh. Công tác tổ chức, hành chính, hoằng pháp, nghi lễ và hướng dẫn Phật tử luôn được BTS huyện quan tâm.

Chư tôn đức, chính quyền các cấp thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình


Phát huy truyền thống Phật giáo từ, bi, hỷ, xả và đạo lý dân tộc “thương người như thể thương thân”, Phật giáo huyện nhà đã tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; an sinh xã hội tạo nét khởi sắc trong quần chúng nhân dân tại địa phương. 
 

Phật giáo huyện Phú Lộc

Ban chuyên môn

Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023
Xem cỡ chữ:
Sáng ngày 30 tháng 05 năm 2023 ( 12/04/Qúy Mão ) Ban Trị Sự, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản huyện Phú Lộc đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567- DL.2023.
Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023
Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023

Quang lâm Chứng minh dự lễ có: HT.Thích Chơn Hương - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Phước Minh - Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh TT Huế; ĐĐ.Thích Hồng Nghĩa - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản huyện Phú Lộc; Chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS PG huyện Phú Lộc cùng đông đảo Phật tử các giới đồng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh tham dự lễ

Chính quyền địa phương các cấp đồng tham dự lễ


Tại lễ Phật đản, sau khi cung tuyên Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tuyên đọc Diễn văn Phật đản của HĐTS GHPG Việt Nam gửi đến Tăng Ni và chư vị Phật tử trong mùa Phật đản Phật lịch 2567. Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc đã cử hành nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản, Chư Tôn đức Chứng minh niêm hương nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Chư Tôn đức đảnh lễ, niêm hương cầu nguyện


Với tinh thần hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thời gian qua Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Lộc đã đạt được nhiều kết quả Phật sự quan trọng. Tăng Ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử luôn đoàn kết, gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau xây dựng quê hương Phú Lộc ngày một phồn vinh. Công tác tổ chức, hành chính, hoằng pháp, nghi lễ và hướng dẫn Phật tử luôn được BTS huyện quan tâm.

Chư tôn đức, chính quyền các cấp thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình


Phát huy truyền thống Phật giáo từ, bi, hỷ, xả và đạo lý dân tộc “thương người như thể thương thân”, Phật giáo huyện nhà đã tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; an sinh xã hội tạo nét khởi sắc trong quần chúng nhân dân tại địa phương. 
 

Phật giáo huyện Phú Lộc

Phật giáo huyện - thị xã

Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023
Xem cỡ chữ:
Sáng ngày 30 tháng 05 năm 2023 ( 12/04/Qúy Mão ) Ban Trị Sự, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản huyện Phú Lộc đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567- DL.2023.
Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023
Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023

Quang lâm Chứng minh dự lễ có: HT.Thích Chơn Hương - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Phước Minh - Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh TT Huế; ĐĐ.Thích Hồng Nghĩa - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản huyện Phú Lộc; Chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS PG huyện Phú Lộc cùng đông đảo Phật tử các giới đồng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh tham dự lễ

Chính quyền địa phương các cấp đồng tham dự lễ


Tại lễ Phật đản, sau khi cung tuyên Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tuyên đọc Diễn văn Phật đản của HĐTS GHPG Việt Nam gửi đến Tăng Ni và chư vị Phật tử trong mùa Phật đản Phật lịch 2567. Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc đã cử hành nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản, Chư Tôn đức Chứng minh niêm hương nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Chư Tôn đức đảnh lễ, niêm hương cầu nguyện


Với tinh thần hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thời gian qua Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Lộc đã đạt được nhiều kết quả Phật sự quan trọng. Tăng Ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử luôn đoàn kết, gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau xây dựng quê hương Phú Lộc ngày một phồn vinh. Công tác tổ chức, hành chính, hoằng pháp, nghi lễ và hướng dẫn Phật tử luôn được BTS huyện quan tâm.

Chư tôn đức, chính quyền các cấp thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình


Phát huy truyền thống Phật giáo từ, bi, hỷ, xả và đạo lý dân tộc “thương người như thể thương thân”, Phật giáo huyện nhà đã tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; an sinh xã hội tạo nét khởi sắc trong quần chúng nhân dân tại địa phương. 
 

Phật giáo huyện Phú Lộc

Cơ sở trực thuộc

Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023
Xem cỡ chữ:
Sáng ngày 30 tháng 05 năm 2023 ( 12/04/Qúy Mão ) Ban Trị Sự, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản huyện Phú Lộc đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567- DL.2023.
Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023
Phật giáo huyện Phú Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản PL2567- DL2023

Quang lâm Chứng minh dự lễ có: HT.Thích Chơn Hương - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Phước Minh - Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh TT Huế; ĐĐ.Thích Hồng Nghĩa - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản huyện Phú Lộc; Chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS PG huyện Phú Lộc cùng đông đảo Phật tử các giới đồng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh tham dự lễ

Chính quyền địa phương các cấp đồng tham dự lễ


Tại lễ Phật đản, sau khi cung tuyên Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tuyên đọc Diễn văn Phật đản của HĐTS GHPG Việt Nam gửi đến Tăng Ni và chư vị Phật tử trong mùa Phật đản Phật lịch 2567. Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc đã cử hành nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản, Chư Tôn đức Chứng minh niêm hương nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Chư Tôn đức đảnh lễ, niêm hương cầu nguyện


Với tinh thần hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thời gian qua Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Lộc đã đạt được nhiều kết quả Phật sự quan trọng. Tăng Ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử luôn đoàn kết, gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau xây dựng quê hương Phú Lộc ngày một phồn vinh. Công tác tổ chức, hành chính, hoằng pháp, nghi lễ và hướng dẫn Phật tử luôn được BTS huyện quan tâm.

Chư tôn đức, chính quyền các cấp thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình


Phát huy truyền thống Phật giáo từ, bi, hỷ, xả và đạo lý dân tộc “thương người như thể thương thân”, Phật giáo huyện nhà đã tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; an sinh xã hội tạo nét khởi sắc trong quần chúng nhân dân tại địa phương. 
 

Phật giáo huyện Phú Lộc