menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Xem cỡ chữ:
Sáng 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2567-DL.2023.
Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế

Tham dự và cử hành buổi lễ có HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Chơn Tế, HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Chơn Hương, Đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Chư Tôn đức tham dự và cử hành nghi lễ

Về phía lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng quý đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế tham dự lễ

ĐĐ.Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

Tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm lịch sử, HT.Thích Đức Thanh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ cầu nguyện; chư Tôn đức, quý quan khách chính quyền, đạo hữu Phật tử các giới đồng thành tâm nguyện cầu cha mẹ hiện còn thân tâm an lạc, cha mẹ quá vãng siêu sanh Phật quốc, đa sanh phụ mẫu siêu phàm nhập Thánh, tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ

Theo Thông tư số 198/TT-BTS về việc tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL.2567-DL.2023 ngày 04/8/2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành, có lưu ý trong việc tổ chức tránh các hình thức nghi lễ không đúng Chánh pháp, khuyến khích thực hiện các công tác từ thiện xã hội, Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc (hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/5/2024). Giáo hội cũng mong chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử các giới vận hết lòng thành cúng dường Đại lễ, cầu nguyện người còn kẻ mất đều được lợi lạc trong Chánh pháp. 

ĐĐ.Thích Thuần Tâm tuyên sớ cầu nguyện

Sau Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 là Pháp hội cúng dường Trai Tăng với sự tham dự của hơn 1,400 Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Ban chuyên môn

Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Xem cỡ chữ:
Sáng 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2567-DL.2023.
Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế

Tham dự và cử hành buổi lễ có HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Chơn Tế, HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Chơn Hương, Đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Chư Tôn đức tham dự và cử hành nghi lễ

Về phía lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng quý đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế tham dự lễ

ĐĐ.Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

Tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm lịch sử, HT.Thích Đức Thanh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ cầu nguyện; chư Tôn đức, quý quan khách chính quyền, đạo hữu Phật tử các giới đồng thành tâm nguyện cầu cha mẹ hiện còn thân tâm an lạc, cha mẹ quá vãng siêu sanh Phật quốc, đa sanh phụ mẫu siêu phàm nhập Thánh, tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ

Theo Thông tư số 198/TT-BTS về việc tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL.2567-DL.2023 ngày 04/8/2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành, có lưu ý trong việc tổ chức tránh các hình thức nghi lễ không đúng Chánh pháp, khuyến khích thực hiện các công tác từ thiện xã hội, Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc (hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/5/2024). Giáo hội cũng mong chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử các giới vận hết lòng thành cúng dường Đại lễ, cầu nguyện người còn kẻ mất đều được lợi lạc trong Chánh pháp. 

ĐĐ.Thích Thuần Tâm tuyên sớ cầu nguyện

Sau Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 là Pháp hội cúng dường Trai Tăng với sự tham dự của hơn 1,400 Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Phật giáo huyện - thị xã

Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Xem cỡ chữ:
Sáng 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2567-DL.2023.
Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế

Tham dự và cử hành buổi lễ có HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Chơn Tế, HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Chơn Hương, Đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Chư Tôn đức tham dự và cử hành nghi lễ

Về phía lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng quý đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế tham dự lễ

ĐĐ.Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

Tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm lịch sử, HT.Thích Đức Thanh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ cầu nguyện; chư Tôn đức, quý quan khách chính quyền, đạo hữu Phật tử các giới đồng thành tâm nguyện cầu cha mẹ hiện còn thân tâm an lạc, cha mẹ quá vãng siêu sanh Phật quốc, đa sanh phụ mẫu siêu phàm nhập Thánh, tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ

Theo Thông tư số 198/TT-BTS về việc tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL.2567-DL.2023 ngày 04/8/2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành, có lưu ý trong việc tổ chức tránh các hình thức nghi lễ không đúng Chánh pháp, khuyến khích thực hiện các công tác từ thiện xã hội, Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc (hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/5/2024). Giáo hội cũng mong chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử các giới vận hết lòng thành cúng dường Đại lễ, cầu nguyện người còn kẻ mất đều được lợi lạc trong Chánh pháp. 

ĐĐ.Thích Thuần Tâm tuyên sớ cầu nguyện

Sau Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 là Pháp hội cúng dường Trai Tăng với sự tham dự của hơn 1,400 Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Cơ sở trực thuộc

Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Xem cỡ chữ:
Sáng 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2567-DL.2023.
Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế
Trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế

Tham dự và cử hành buổi lễ có HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Chơn Tế, HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Chơn Hương, Đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Chư Tôn đức tham dự và cử hành nghi lễ

Về phía lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng quý đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế tham dự lễ

ĐĐ.Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

Tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm lịch sử, HT.Thích Đức Thanh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ cầu nguyện; chư Tôn đức, quý quan khách chính quyền, đạo hữu Phật tử các giới đồng thành tâm nguyện cầu cha mẹ hiện còn thân tâm an lạc, cha mẹ quá vãng siêu sanh Phật quốc, đa sanh phụ mẫu siêu phàm nhập Thánh, tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ

Theo Thông tư số 198/TT-BTS về việc tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL.2567-DL.2023 ngày 04/8/2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành, có lưu ý trong việc tổ chức tránh các hình thức nghi lễ không đúng Chánh pháp, khuyến khích thực hiện các công tác từ thiện xã hội, Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc (hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/5/2024). Giáo hội cũng mong chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử các giới vận hết lòng thành cúng dường Đại lễ, cầu nguyện người còn kẻ mất đều được lợi lạc trong Chánh pháp. 

ĐĐ.Thích Thuần Tâm tuyên sớ cầu nguyện

Sau Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 là Pháp hội cúng dường Trai Tăng với sự tham dự của hơn 1,400 Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế