menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)
Xem cỡ chữ:
Sáng 20 tháng 4 năm Quý Mão (07/6/2023); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023), buổi lễ diễn ra trang nghiêm trọng thể tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế). Chương trình lễ Kỷ niệm sẽ được truyền dẫn trực tiếp trên website của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế: www.phatgiaohue.vn; fanpage: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)
Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)

 

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Ban chuyên môn

Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)
Xem cỡ chữ:
Sáng 20 tháng 4 năm Quý Mão (07/6/2023); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023), buổi lễ diễn ra trang nghiêm trọng thể tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế). Chương trình lễ Kỷ niệm sẽ được truyền dẫn trực tiếp trên website của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế: www.phatgiaohue.vn; fanpage: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)
Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)

 

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Phật giáo huyện - thị xã

Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)
Xem cỡ chữ:
Sáng 20 tháng 4 năm Quý Mão (07/6/2023); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023), buổi lễ diễn ra trang nghiêm trọng thể tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế). Chương trình lễ Kỷ niệm sẽ được truyền dẫn trực tiếp trên website của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế: www.phatgiaohue.vn; fanpage: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)
Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)

 

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Cơ sở trực thuộc

Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)
Xem cỡ chữ:
Sáng 20 tháng 4 năm Quý Mão (07/6/2023); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023), buổi lễ diễn ra trang nghiêm trọng thể tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế). Chương trình lễ Kỷ niệm sẽ được truyền dẫn trực tiếp trên website của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế: www.phatgiaohue.vn; fanpage: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)
Trực tiếp: Lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023)

 

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế