menu_open

Thơ văn sáng tác

Chùm thơ Lễ hội Quán Thế Âm 19 tháng 6 năm Quý Tỵ tại Thừa Thiên Huế
26/07/2013 12:11:38 CH
Xem cỡ chữ:
Nhân ngày lễ Hội Quan Thế Âm; Hào quang soi chiếu vạn cõi lòng; Sáng tỏa mây trời, ngời ánh đạo; Bồ Tát ngự vì giữa núi sông.
Chùm thơ Lễ hội Quán Thế Âm 19 tháng 6 năm Quý Tỵ tại Thừa Thiên Huế
Chùm thơ Lễ hội Quán Thế Âm 19 tháng 6 năm Quý Tỵ tại Thừa Thiên Huế
   

THẤM NHUẦN CAM LỘ

   -------***------

Nhân ngày lễ Hội Quan  Thế Âm

Hào quang soi chiếu vạn cõi lòng

Sáng tỏa mây trời, ngời ánh đạo

Bồ Tát ngự vì giữa núi sông.

 

Con quỳ dâng một nén tâm hương

Cúi xin Bồ Tát đoái lòng thương

Cho con rũ sạch bao phiền muộn

Thoát kiếp luân hồi nhẹ tai ương

 

Tu dưỡng thân tâm, sống an lành

Bỏ bớt ra ngoài chuyện lợi danh

Nguyện xin Bồ Tát thùy gia hộ

Cho con an ổn để tu hành

 

Mỗi bước trở về sống thong dong

Từ nay đà nhẹ nhỏm cõi lòng

Nhờ nước Từ Bi  tiêu nhiệt não

Thấm nhuần cam lộ mạch khơi trong.

 

 

 

KÍNH LẠY BỒ TÁT

-----***-----

Kính lạy Bồ Tát Quan Âm

Chúng con khẩn thiết thành tâm xin Ngài

Từ Bi Ứng hiện ra ngay

Cho con được thấy hình hài siêu nhiên

Cho con nhìn thấy Mẹ Hiền

Cành dương nước tịnh khắp miền trầm luân

XinNgài thị hiện, ứng thân

Cho con rũ sạch  nghiệp nhân nhiều đời

Tịnh bình cam lộ đầy vơi

Rưới lên tâm thức bao người khổ đau

Làm cho dứt hết não sầu

Thân tâm thanh tịnh, sạch làu oan khiên

Cho con đầy đủ thiện duyên

Theo chân Bồ Tát, bước trên ba đào

Biển trần sóng nghiệp lao xao

Từ bi ứng hiện, dứt bao mê lầm

Nguyện xin Bồ Tát giáng lâm

Chứng tri tấc dạ, chí thành chúng con.

 

 

NGÀY HẠNH

Lễ Hội Quan Âm đã mở bày

Phật tử chúng ta trở về đây

Cắm trại, họp đoàn, cùng tu tập

Ngày hạnh một lòng nguyện đắp xây.

 

Kề vai sát cánh hởi chị em !

Cùng nhau sum họp dưới đài sen

Chung lưng góp sức cho ngành nữ

Tình lam mãi mãi tỏa hương sen

 

Đoàn kết, thương yêu sống lục hòa

Bao dung, hỷ xã với vị tha

Ngành nữ chúng ta nên cố gắng

Sống vui, sống khỏe, sống hài hòa

 

 Việc nhà cần phải biết đảm đang

Việc đạo cũng phải nên chu toàn

Đạo, đời hai nẻo bình quân nhé !

Sống cho trọn vẹn, sống lạc an.

 

Ngày Hạnh cùng nhau xiết tay nào

Nguyện về thực tập chớ lãng xao

Bi Trí phương châm nên gìn giữ

Từ hòa, nhẫn nhục, sống thanh cao

 

Chúc các chị em lúc trở về

Thân tâm an trú hạnh Bồ Đề

Xứng đáng là người con gái Phật

Từ Bi, Hỷ xả vẹn ước thề!

Phương tiện: 0
Xuất phát: 33
Thích Nữ Như Minh