menu_open

Giới luật

 • Mười điều tâm niệm
  21
  2.2015
  21/02/2015 8:04:37 CH
  Tình đời dẫu chẳng ai muốn trở ngại, nhưng cố gắng chấp nhận thì những trở ngại ấy hiện ra, thân tâm ta nhờ đã nung luyện trước trong đó, nên các thứ ma, mọi thứ ác, hết thảy trở ngại không thể khuynh đảo hay cản trở được nữa. Như vàng ở trong lò lửa, lửa nung vàng, nhưng vàng lại nhờ đó mà thành vật dụng ...
 • Con đường mười nghiệp lành
  11
  1.2014
  11/01/2014 7:05:44 CH
  Người có phước muốn gì được nấy, còn người vô phước thì muốn mà không được. Người không hiểu lý nhân quả đổ thừa cho may rủi là trốn trách nhiệm, tự cao ỷ tài khi làm được việc, oán trách khi thất bại. Thế nên người Phật tử chân chánh phải có nhận định đúng với đạo lý, lúc nào cũng biết không có việc gì ngẫu nhiên đến, mà do phước nghiệp đời trước, cho nên cố gắng làm lành để vun bồi thêm phước đức.
 • Năm giới - Một nếp sống an lạc hạnh phúc
  16
  11.2013
  16/11/2013 6:33:05 CH
  Điều quan hệ là chúng ta cố gắng đem áp dụng năm giới này của đức Phật vào đời sống cá nhân của mình, của gia đình mình. Có áp dụng như vậy, chúng ta mới xây dựng một xã hội văn minh và lành mạnh, thực sự hạnh phúc và an lạc.
 • 3
  8.2013
  03/08/2013 11:11:29 CH
  Làm thầy phải biết giáo dục đệ tử về các mặt giới, định và tuệ, đó là ba khoa mục học hỏi mà người học đạo cần phải theo đuổi trong quá trình tấn tu đạo nghiệp.
 • Sống đúng những nguyên tắc căn bản của giới luật
  2
  8.2013
  02/08/2013 12:31:48 SA
  Bài giảng cho khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Trú trì tại sắc tứ Tịnh Quang tỉnh Quảng Trị ngày 25 Tháng 6 Năm Quý Tỵ có đề tài: Hiểu rõ, sống đúng những nguyên tắc căn bản của giới luật là yếu tố tiên quyết cho sự thành tựu sứ mạng của một vị trú trì.