Hòa thượng Thích Quảng Huệ (1903 - 1950)
Hòa thượng
Thích Quảng Huệ
1903 - 1950

Tiểu sử

Hòa thượng thế danh là Nguyễn Quảng Huệ, sinh năm Giáp Thìn (1903) tại làng Khuông Phò, Quảng Điền, Thừa Thiên; nhưng nguyên quán ở Bình Định.

Ngài xuất gia ở chùa Từ Quang - Huế, thờ Hòa thượng Giác Bổn làm Thầy. Năm Giáp Tý (1924) được Bổn sư thế độ cho Pháp danh Tâm Thông, hiệu Quảng Huệ; đến tháng 6 năm đó được thọ Cụ túc giới với Hòa thượng Tâm Tịnh ở giới đàn Từ Hiếu. Năm Canh Ngọ (1930), Ngài được cử làm Trú trì chùa Thiên Minh - tọa lạc tại ấp Bình An, ở phía trái đường Điện Biên Phủ, trên hướng đi lên Từ Đàm.
Năm 1936 Ngài được cử làm Phó Trị sự Sơn môn Thừa Thiên.
Năm 1943, khi Hòa thượng Trí Thủ mãn nhiệm, Ngài được Sơn môn Huế công cử giữ chức Chánh Trị sự. Ngài đã sắp xếp một số lớn Phật sự quan trọng như: Lấy lại chùa Phổ Quang và giao cho Hòa thượng Mật Thể làm Trú trì; lấy lại chùa Linh Quang và mời Hòa thượng Mật Nguyện từ Hàm Tân về làm Trú trì; chuyển gạn Học Tăng từ Tây Thiên, Trúc Lâm, Vạn Phước về Linh Quang, và biến nơi này thành Sơn môn Phật học đường Linh Quang, dạy nội điển các cấp. Ở cương vị Chánh Trị sự, Ngài vận động và tiếp nhận lại chùa Báo Quốc, biến nơi này thành Phật Học Viện. Chuyển chư Tăng sinh từ Linh Quang về đây và tiếp nhận thêm Học Tăng từ các miền Nam Bắc của đất nước về đây trọ học.
Năm sau, 1944, Ngài vừa trú trì chùa Thiên Minh, vừa kiêm chức Trưởng ban Quản lý Sơn môn Phật học đường Linh Quang.
Năm 1949, Bổn sư viên tịch; Ngài được kiêm giữ chức Trú trì chùa Từ Quang.
Đến ngày 09.5. Canh Dần (1950) Ngài viên tịch, thọ 48 tuổi đời, 26 hạ lạp; thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 43.

Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn
Tiểu sử các chư tôn thiền đức
Xem cỡ chữ: