menu_open
BTS GHPGVN huyện Phú Vang tổ chức lễ chú nguyện đúc Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
12/03/2024 9:19:48 CH
Xem cỡ chữ:
Sáng 12/3/2024 (03.2 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang đã tổ chức lễ chú nguyện, rót đồng đúc Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tôn trí tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện (NPĐ Trừng Hà, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh TT.Huế).
Chư Tôn đức Chứng minh chú nguyện đúc Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Chư Tôn đức Chứng minh chú nguyện đúc Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Tham dự, cử hành buổi lễ có HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN huyện Phú Vang; HT.Thích Trí Đạo, HT.Thích Thế Trang, Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN huyện Phú Vang; TT.Thích Thường Chiếu, UVDK HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban HDPT Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh TT.Huế, Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN huyện Phú Vang; TT.Thích Phước Thông, UV BTS tỉnh, Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN huyện Phú Vang; ĐĐ.Thích Nhật Tuệ, UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Vang; Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang, chư Tôn đức Tăng Ni trú trì, trú xứ các tự viện, Niệm Phật đường trên địa bàn cùng đạo hữu Phật tử các giới.

Chư Tôn đức niêm hương bạch Phật

ĐĐ.Thích Nhật Tuệ hòa hiện kim chú tạo Tôn tượng

Chư Tôn đức Chứng minh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ cầu nguyện, đội ngũ nghệ nhân đã rót đồng, thành tâm tôn tạo Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca trong tiếng niệm Phật. Tôn tượng được tôn tạo cao 2,35m do Gia đình Phật tử Phan Thị Gái, pháp danh Nghiêm Hảo (sống tại Mỹ) phát tâm cúng dường. Sau khi hoàn chỉnh, tôn tượng sẽ được tôn trí trang nghiêm tại chánh điện Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang để Tăng Ni, Phật tử đảnh lễ, chiêm bái.

Đội ngũ nghệ nhân, kỹ thuật viên rót đồng đúc Tôn tượng

Minh Thành - Đức Phú