menu_open
TT. Huế: Gặp mặt truyền thống chúng đệ tử xuất gia chùa Từ Ân - Quy Thiện
13/09/2017 10:20:30 CH
Xem cỡ chữ:
Sáng ngày 21 tháng 7 năm Đinh Dậu (10.09.2017) tại Tổ đình Từ Ân, đường Nguyễn Phúc Nguyên, Kim Long, Tp.Huế, Tăng Ni môn hạ để tử xuất gia chùa Từ Ân – Quy Thiện đã vân tập trang nghiêm thành tâm đảnh lễ, vấn an sức khỏe và khánh tuế Hòa thượng Bổn sư nhân dịp kết thúc ba tháng kiết túc an cư mùa Hạ năm Đinh Dậu.
TT. Huế: Gặp mặt truyền thống chúng đệ tử xuất gia chùa Từ Ân - Quy Thiện
TT. Huế: Gặp mặt truyền thống chúng đệ tử xuất gia chùa Từ Ân - Quy Thiện
Quang lâm chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Quán Chơn, Chứng Minh Ban Trị Sự Phật giáo Tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì Tổ đình Quy Thiện, Từ Ân, Sơn Bằng, cùng đông đảo Tăng Ni hàng xuất gia đệ tử.
Đây là ngày họp mặt truyền thống huynh đệ môn hạ chùa Từ Ân - Quy Thiện hàng năm, nhằm gắn kết tình huynh đệ, kết nối tăng thân trong hàng đề tử xuất gia, đồng thời thể hiện tinh thần tri ân và báo ân với Thầy tổ theo truyền thống tu học trong chốn thiền môn.
Đại đức Thích Hiền Tịnh -Trưởng Ban Điều hành chúng Tăng Ni đệ tử xuất gia dâng lời tác bạch cảm niệm: “Một năm nữa lại đi qua, hôm nay quỳ bên thầy, nhìn lên thầy khả kính, chúng con không khỏi bồi hồi, khi nhận ra nét thời gian in hằn trên nền trán rộng của thầy. Thời gian cho chúng con trưởng thành mạnh mẽ, thì thời gian lại hững hờ với bao nhọc nhằn của thầy. Rời vòng tay mếm yêu của Cha Mẹ, chúng con lại được Thầy mở ra cánh cửa Thiền môn thanh thoát, Thầy đã cho chúng con bao hướng đi tích cực, đâu đó là phận sự chung hay những công việc lợi Đạo ích Đời. Thầy vẫn luôn cảnh tỉnh chúng con tam nghiệp thanh tịnh thì nẽo Đạo mới vững bền. Thầy đã cho, đang cho và sẽ còn cho nữa những giáo huấn sâu sắc, những lời dạy ân cần, những cử chỉ thanh thoát để chúng con vững bước đi qua. Giờ đây, trước lượng từ bi cao cả của Thầy, trong quang minh vi diệu của Chư Phật, toàn thể đệ tử chúng con nguyện tinh tấn hơn nữa trong bước đường mà Thầy đã chỉ cho chúng con đi. Phụng hành theo bao lời dạy của Thầy và lấy đó làm hành trang cho đời sống phạm hạnh của chính mình. Toàn thể đệ tử chúng con xin cúi xuống bên Thầy, cùng ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Tổ luôn gia hộ cho Thầy pháp tánh viên dung, hành trụ tọa ngọa nhất thiết khinh an, để đệ tử chúng con luôn được nương về trong bóng mát của Thầy.”
Sau lời cảm niệm, Hòa thượng Bổn sư ban đạo từ, ân cần chỉ dạy, sách tấn hàng đệ tử phải luôn nổ lực tu học, trau dồi đạo nghiệp để làm hành trang tư lương trên bước đường phụng sự đạo pháp, phụng sự nhân sinh. 
Buổi lễ kết thúc trong niềm tịnh tín hoan hỷ của mọi người.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
HT. Thích Quán Chơn cùng toàn thể chư tôn đức đảnh lễ Tam Bảo
 
 
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Hiền Tịnh dâng lời tác bạch cảm niệm
 
Dâng hoa đến Hòa thượng Bổn sư
 
Chụp hình lưu niệm
Phương tiện: 0
Xuất phát: 31
Nhật Trì