menu_open
Chùa Liên Trì
03/02/2023 2:40:40 CH
Xem cỡ chữ:

Tối ngày 02/1/2018 (16/11 năm Đinh Dậu) tại chùa Liên Trì, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ nhiên đăng cúng dường nhân kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà.

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật Đường cùng đông đảo quý Đạo hữu Phật tử các giới.

NS. Thích nữ Huệ Mãn - Trú trì chùa Liên Trì đã dâng lời diễn từ mở đầu buổi lễ, nhấn mạnh về cuộc đời tu tập tinh cần và hạnh nguyện vị tha rạng ngời của Đức Từ phụ A Di Đà. Ni sư cũng mong rằng với ý nghĩa cao quý của lễ hội nhiên đăng cúng dường nhân ngày vía của Ngài sẽ là động lực thúc đẩy các hành giả tu pháp môn Tịnh độ đủ năng lực để mang tình thương và hiểu biết của mình làm lợi lạc cho tự thân và nhân loại.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Khế Chơn có lời tán thán công đức của Ni sư trú trì và toàn thể chư Ni chùa Liên Trì, ghi nhận tất cả đạo tâm kiên cố, tấm lòng vì đạo vì đời mà toàn thể các đạo hữu thiện nam tín nữ trong đạo tràng Phật thất chùa Liên Trì đã thực hiện trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo, cầu đức Phật A Di Đà luôn luôn gia hộ cho toàn thể quý đạo hữu Phật tử trong đạo tràng bồ đề tâm kiên cố, phúc trí nhị nghiêm và luôn luôn dõng mãnh tinh tiến trên con đường tu học.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Hòa thượng chứng minh đã thực hiện nghi thức truyền đăng, toàn thể Phật tử đồng nhất tâm cầu nguyện nguyện cầu quốc thái dân an, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. 

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Các bài khác