menu_open
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế khai pháp An cư kiết hạ PL.2568-DL.2024
27/05/2024 5:32:38 SA
Xem cỡ chữ:
Sáng 18 tháng 4 năm Giáp Thìn (25/5/2024) tại Tăng xá Hương Quang; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã tổ chức lễ Khai pháp An cư kiết hạ PL.2568-DL.2024.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế khai pháp An cư kiết hạ PL.2568-DL.2024
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế khai pháp An cư kiết hạ PL.2568-DL.2024

Chứng minh, cử hành buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; TT.TS Thích Nguyên Thành, UV HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Thường trực kiêm Trưởng Phòng Đào tạo Học viện; TT.TS Thích Nguyên Đạt, UV HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Sau Đại học; ĐĐ.TS Thích Quang Tư, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Thông tin Truyền thông Học viện; TT.TS Thích Chúc Tín, Phó Viện trưởng Học viện; ĐĐ.TS Thích Hương Yên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Hành chính Học viện; chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện cùng Tăng Ni sinh các khóa Học viện PGVN tại Huế.

ĐĐ.TS Thích Thiền Định thông qua chương trình

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã cung an chức sự, phổ biến lịch hoạt động, tu tập trong 03 tháng an cư của Tăng xá và Ni xá.

TT.TS Thích Nguyên Thành cung an chức sự

ĐĐ.TS Thích Hương Yên phổ biến lịch sinh hoạt an cư

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã có lời đạo từ, khuyến tấn Tăng Ni sinh hành giả luôn tinh tiến tu tập trong mùa An cư kiết hạ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận ban đạo từ

Phòng Thông tin Truyền thông Học viện