menu_open

Tin tức chung

Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế thọ an cư kiết hạ PL.2567–DL.2023
04/06/2023 1:10:27 CH
Xem cỡ chữ:
Sáng 14 tháng 4 năm Quý Mão tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế) đã diễn ra lễ thọ an cư kiết hạ PL.2567-DL.2023 của toàn thể Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế thọ an cư kiết hạ PL.2567–DL.2023
Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế thọ an cư kiết hạ PL.2567–DL.2023

Tham dự phiên họp và cử hành tác pháp Yết-ma – kiết giới an cư có chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni trên địa bàn toàn tỉnh TT.Huế.

Tại phiên họp, chư Tôn thiền đức Tăng Ni đã thành tâm cung thỉnh HT.Thích Chơn Tế, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế ngôi vị Hòa thượng Y chỉ Luật sư.

Tiếp đến, chư Tăng vân tập tại chánh điện tổ đình Từ Đàm cử hành lễ tác pháp thọ an cư. Mùa an cư kiết hạ PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế có 1.796 hành giả đăng ký thọ an cư (trong đó Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni: 1.493 vị; Thức xoa ma na: 78 vị; Sa di và Sa di Ni: 225 vị). Chư Tăng các hệ phái Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ an cư theo truyền thống. Chư Ni an cư theo bốn trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên, Diệu Hỷ. Trong mùa an cư, những ngày bố-tát toàn thể chư Tăng tập trung về trú xứ chùa Từ Đàm để sinh hoạt tu học.

Trong thời điểm những ngày an cư tập trung, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trú trì cho Tăng Ni trên địa bàn tỉnh. Sau khi kết thúc khóa tập huấn, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ cấp Giấy chứng nhận về nghiệp vụ hành chánh, nghiệp vụ trú trì cho chư Tôn đức Tăng Ni, phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân sự cho Giáo hội trong công tác Phật sự và thủ tục bổ nhiệm trú trì hiện nay.

Niệm Phật cầu gia bị

HT.Thích Khế Chơn phát biểu

HT.Thích Chơn Tế ban đạo từ

HT.Thích Chơn Tế niêm hương, cử hành lễ Thọ An cư

Tin: LTrang, Ảnh: Xuân Thủy