Kinh điển
Đức Phật dạy: Hãy từ bỏ những thứ không thuộc về ta
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông.
Vô minh như sợi dây thừng
Vị ấy không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc... thọ... tưởng... các hành... thức; do không chạy vòng theo, chạy vòng tròn xung quanh thức, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, được giải thoát khỏi thọ, được giải thoát khỏi tưởng, được giải thoát khỏi các hành, được giải thoát khỏi thức, được giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.
Giới thiệu Kinh Ðại niệm xứ
Khi chúng ta có thể thực hành trọn vẹn, đầy đủ những điều kiện này - tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm - và tâm định thì chúng ta có thể chế ngự được tham ái và ưu phiền trên đối tượng chúng ta đang quán sát.
Ðọc "Kinh Bốn mươi hai bài"
Ðại thừa là sự phát triển phong phú và cần thiết của một giáo lý đầy sức sống, nhưng phát triển mà không rời gốc. Bởi vì, đi về lại gốc thì chẳng còn Nguyên thủy, Ðại thừa gì nữa. Chữ Giới nói trong kinh này không có con số: 100, 200, 300 ... Cho nên không có gì để chia cách. Ðây là những chuyện hiển nhiên mà Sa-môn nào cũng phải nằm lòng.
Lịch sử truyền bá và đặc điểm của Kinh tạng Nikàya
Kinh tạng Nguyên thủy là kinh tạng ghi chép lại những lời Phật và Thánh chúng một cách đầy đủ nhất. Kinh tạng này mang tính thiết thực gần gũi với tâm lý con người và sự sinh hoạt của xã hội. Đây là cơ sở giáo lý mà chúng ta lấy làm nền tảng cho mọi nghiên cứu, thực tập và nhất là hiểu một cách đúng đắn tư tưởng đạo Phật phát triển.
Giải mã phần mở đầu của Bát Nhã Tâm Kinh
Thế giới chúng sinh không ngoài sắc (vật chất) và tâm (tinh thần). Bới thể nên nói thế giới đều không, không có tự thể, tức là nói thế giới và chúng sinh hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không. Ngũ uẩn giai không là như vậy
Trang: Trang đầu   « 1 [2]
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập