menu_open

Tư liệu Phật giáo Huế 1963

Bài thơ "Nỗi lòng" - Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện
16/11/2016 10:42:26 SA
Xem cỡ chữ:
Với niềm kính tiếc, thương tưởng đến cố HT. Thích Chơn Thiện; Đệ tử Huyền Minh đã thành tâm dâng bài thơ "Nỗi lòng" để tưởng nhớ về Hòa thượng ân sư.
Bài thơ "Nỗi lòng" - Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện
Bài thơ "Nỗi lòng" - Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện
 
 
 
Nỗi lòng
 
Thầy ơi, có vội không Thầy
Ra đi giữa lúc vơi đầy ngửa nghiêng!
Nước nhà mong đón cách duyên;
Cửa thiền cần bậc thâm uyên xuất trần.
Vắng Thầy lắm nỗi phân vân,
Bàng hoàng đau đớn, vô ngần tiếc thương
Thầy rằng: sinh diệt vô thường!
Hạnh Thầy soi dẫn bước đường con đi.
Tường Vân, 09.10 Bính Thân
 
Phương tiện: 0
Xuất phát: 33
Đệ tử Huyền Minh kính lễ