menu_open

Tư liệu Phật giáo Huế 1963

LỜI TƯỞNG NIỆM CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TT. HUẾ
16/11/2016 1:02:56 CH
Xem cỡ chữ:
Giờ đây, cố trưởng lão Hòa Thượng đã trở về cảnh giới bất diệt bất sanh nhưng công đức và đạo hạnh sáng ngời, giới đức trang nghiêm thanh tịnh của Cố trưởng lão Hòa Thượng vẫn còn sống mãi với thời gian vô cùng và không gian vô tận, nhất là trong lòng Tăng Ni Phật Tử Thừa Thiên Huế chúng con.
LỜI TƯỞNG NIỆM CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TT. HUẾ
LỜI TƯỞNG NIỆM CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TT. HUẾ
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
- Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chứng minh.
- Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni.
- Kính Bạch Chư Tôn Đức Môn phái Tổ Đình Tường Vân.
- Kính thưa toàn thể Phật Tử các giới.
Chỉ còn một thời gian rất ngắn ngủi, sáng mai 18 tháng 10 năm Bính Thân tức ngày 17 tháng 11 năm 2016. Lễ cung nghinh kim quan cố Trưởng lão Hòa Thượng nhập Bảo tháp sẽ được long trọng cử hành để cho tấm thân tứ đại trở lại nguồn xưa, để cho đóa hoa tâm trở về với Pháp thân bất diệt. Chúng con được phép thay mặt Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế xin có đôi lời tưởng niệm, kính dâng lên Cố trưởng lão Hòa Thượng, một bậc Cao Tăng Thạc Đức suốt cả cuộc đời hy sinh để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.
Kính Bạch Giác linh cố Trưởng lão Hòa Thượng.
Hỡi ôi! Sóng khổ hải lao xao
Trời chơn như tịch tịnh
Bậc đống lương một phút xa lìa
Ngôi long tượng nghìn thu vĩnh biệt.
Tháng 10 Bính Thân, mây trời vần vũ, đã cuốn hút một vì sao.
Ngày 9 âm lịch, vầng dương biến hiện, che khuất một vì tinh đẩu.
Bảy mươi lăm năm diêm phù, trổi nét ngọc tinh anh.
Năm mươi hai năm Pháp lạp, giữ ngộ tâm bất hoại
Ôi thật là!
Lăng già nguyệt lạc
Thạch trụ Tây khuynh
Than ôi! Chùa Tường Vân tang tóc, đất Huế đô ngậm ngùi.
Mấy mươi năm hoằng Pháp lợi sanh chưa hề mỏi nhọc.
Nay bổng chốc hồi quy chơn cảnh, chẳng bận trần ai.
Kính nhớ giác linh xưa, từ miền núi Ngự sông Hương, Hòa Thượng thọ phàm thân tại làng Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sẵn nề nếp trong gia đình đã nhiều đời thâm tín Phật Pháp, chốn làng quê lại có các bậc thạc đức trong rừng Thiền của Huế đô trác tích, Ngài Tịnh Khiết tiền bối Bổn sư dìu dắt. 
Từ đó: 
Tường Vân Tự đồng chơn nhập đạo.
Quảng Đức Đàn tuổi trẻ thụ phong
Xuất trần thượng sĩ khiêm cung
Trong ngoài nước gần xa tham học
Tinh chuyên một dạ thần hôn, thượng cầu hạ hóa chẳng dừng bước chân.
Kịp đến lúc:
Đạo phong đỉnh đỉnh
Tuệ nghiệp huy huy
Trong Phật sự tịnh tâm gánh vác
Ngoài xã hội hết dạ lo toan.
Kể từ đó:
Bước vân du càng thêm sáng tỏ
Chẳng quản nắng cháy mưa phiền
Đêm ngày một dạ với bút nghiên
Học chữ “Truyền Đăng tục diệm”
Xã thân chăm lo mối Đạo
Không ngại giông bão mưa sa
Tháng năm quyết chí liên kết Ta Bà
Song hành Trí bi tịnh lạc
Hòa Thượng đứng trên đôi chân giới đức và trí tuệ, kiên chí bền lòng suốt cả cuộc đời vươn vai gánh vác góp phần xây đắp ngôi nhà Phật pháp. Hòa Thượng một tay cầm bút trang trải lên nghìn trang giấy trắng những kiến thức thâm uyên từ nội tâm kiên định của bậc xuất trần thượng sĩ, Pháp Tử Như Lai. Hòa Thượng một tay cầm phấn, mài nhẵn bảng đen, làm người đưa đò nhẫn nại, nghìn đông trăm bạ độ lớp lớp người qua!
 
 
HT. Thích Chơn Thiện khai đạo giới tử Tỷ kheo - Đại giới đàn Liễu Quán (2013 – Quý Tỵ)
 
Văn hóa giáo dục là những lĩnh vực mà Hòa Thượng ước mơ phụng sự và đã tận tụy hiến dâng để cho tâm Đạo thêm thanh cao, lòng đời thêm sáng đẹp.
Quả thật: 
Biết bao thế hệ Tăng Ni sinh mến áo sân trường lưu giữ.
Biết bao tầng lớp sinh viên học sinh nhuận ân giáo dưỡng khắc ghi.
Sự nghiệp nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật của Hòa Thượng trong hơn 20 tác phẩm như dấu tích trí thức in đậm trên các giảng đường Đại học từ Mỹ quốc, Ấn Độ cho đến Sài Gòn, Huế, rồi Vạn Hạnh…đã là những món tặng cao quý của một tâm hồn học giả.
Hòa Thượng đã phát nguyện đại trùng tu chốn Tổ Tường Vân, kiến thiết  xây dựng cơ sở mới học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế…Cứ như thế trọn một đời Hòa Thượng gắn liền với tâm nguyện làm đẹp lịch sử, làm đẹp văn hóa, làm đẹp những ngôi chùa, làm đẹp những mái nhà tâm linh. Với những chức vụ mà cố Hòa Thượng đã tham gia trong Đạo ngoài đời cũng chỉ để chuyển thêm máu cho một trái tim đã nguyện sống một cuộc đời cống hiến phụng sự cho Đạo pháp và dân tộc. Là một vị Hòa Thượng giáo phẩm chứng minh của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế, cố Hòa Thượng luôn luôn động viên, khuyến tiến chúng con trong mọi Phật sự, chúng con được cơ duyên thừa hành mọi công việc lợi đạo ích đời dưới sự che chở bao bọc của Cố Hòa Thượng, chúng con đã âm thầm thọ lãnh rất nhiều sự chỉ giáo từ nguồn ân đức vô tận của Hòa Thượng.
- Đó là lòng phụng đạo yêu nước lúc nào cũng sáng trong như đèn trăng tỏa giữa lòng trời đêm thu vằng vặc.
- Đó là từ tâm mở rộng tới vô biên để đủ sức dung thứ và tiếp dẫn mọi người không phân biệt gần xa, không chia cách thân sơ sang hèn, quý tiện.
- Đó là hãy cứ âm thầm mà hoạt động, tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên, hoàn cảnh nào cũng giữ được mạng mạch của Phật tổ mà tùy nguyện phụng sự chúng sanh.
Kính Bạch giác linh cố Trưởng lão Hòa Thượng.
Từ đây, giáo hội vắng bóng một bậc Cao Tăng lãnh đạo phước trí vẹn toàn, hàng Tăng Ni Phật Tử mất đi một vị đạo sư khả kính, Môn phái Tổ Đình Tường Vân mất đi một bậc Trưởng lão kỳ túc chốn tòng lâm, môn nhơn đệ tử vĩnh viễn mất đi một bậc Thầy sáng ngời gương đạo hạnh. Như bóng trăng, Cố Hòa Thượng đã kéo dài ánh sáng huyền diệu giữa lòng dân tộc-Hòa Thượng đã thắp lên trong tâm hồn hàng triệu người con Phật đức tin trong sáng của Chánh Pháp.
Bảy mươi lăm năm đi qua cõi đời ngũ trược, cố Hòa Thượng là dòng sông vượt bao ghềnh thác để về với biển giác nhiệm mầu,  cũng là dòng sông mang hương sắc thanh lương cho vạn loại hữu hình triêm ân công đức.
Dẫu biết rằng: Huyễn thân mộng trạch, thân đã huyễn nhà mộng đã không, thì còn chi để nói! Nhưng chúng con không khỏi bàng hoàng cảm nghe đất trời bặt tiếng, rừng Đông phong sờ sững lá vàng im. Gió tạnh, mây ngừng khơi niềm tiếc nuối.
Quả thật: 
Cả đời phổ tế, bảy mươi lăm năm công thành chứng đắc, bóng vô minh rẻ nẻo vô sinh.
Giờ phút đăng trình, năm mươi hai năm mùa vui trong Pháp lạp, bao hạnh đức sáng soi giác tánh.
Giờ đây, cố trưởng lão Hòa Thượng đã trở về cảnh giới bất diệt bất sanh nhưng công đức và đạo hạnh sáng ngời, giới đức trang nghiêm thanh tịnh của Cố trưởng lão Hòa Thượng vẫn còn sống mãi với thời gian vô cùng và không gian vô tận, nhất là trong lòng Tăng Ni Phật Tử Thừa Thiên Huế chúng con.
Tưởng niệm giác linh cố Trưởng lão Hòa Thượng, Ban Trị Sự, các ban ngành trực thuộc và toàn thể Tăng Ni Phật tử Thừa Thiên Huế chúng con nguyện sống hòa hợp với đạo tình chung thủy để tiếp nối chí nguyện của Cố Trưởng lão Hòa Thượng, cho những bông hoa tươi đẹp còn mãi nở giữa đường đời nẻo đạo.
Bây giờ nơi cảnh niết bàn chơn như bất diệt mà cố Trưởng lão Hòa Thượng vừa bình an hội nhập, chúng con xin ngưỡng vọng trông theo, cầu cho được ngàn thu vang bóng để thỏa lòng mong chờ gặp lại nơi kiếp hậu lai. Nguyện cầu giác linh cố Trưởng lão Hòa Thượng cao đăng Thượng phẩm, bất xã Từ bi, thùy quang đổng chiếu, hội nhập Ta Bà, hóa độ chúng sanh viên thành chánh giác.
Chúng con thành kính đảnh lễ bái biệt giác linh cố Trưởng lão Hòa Thượng.
Nam Mô Tân Viện Tịch, Lâm Tế Tông Tứ Thập Tam Thế, Việt Nam Phật Giáo Hội Chứng Minh Hội Đồng, Phó Pháp Chủ, Trị Sự Hội Đồng Thường Trực Phó Chủ Tịch, Trung Ương Giáo Dục Tăng Ni Ban Trưởng Ban, Thừa Thiên Huế Giáo Hội Trị Sự Ban Chứng Minh Giáo Phẩm, Thừa Thiên Huế  Học Viện Viện Trưởng, Trùng Hưng Tường Vân Tổ Đình Trú Trì, Vạn Hạnh Thiền Viên Viện Chủ Húy Thượng Tâm Hạ Ngộ, Tự Chơn Thiện, Hiệu Viên Giác Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Mẫn Giám. 
 
Phương tiện: 0
Xuất phát: 33