menu_open

Văn hóa nghệ thuật

An cư tập trung kỳ 1 năm Giáp Thìn PL.2568-DL.2024
06/06/2024 10:51:10 CH
Xem cỡ chữ:
Sáng 05/6/2023 (29.4 Giáp Thìn) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức an cư tập trung kỳ 1 năm Giáp Thìn PL.2568-DL.2024.
Lễ Quá đường được tổ chức tại Giảng đường Từ Đàm
Lễ Quá đường được tổ chức tại Giảng đường Từ Đàm

Tham dự và cử hành lễ Bố tát, Tụng giới, Quá đường có chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế cùng toàn thể chư Tăng đang an cư trên địa bàn tỉnh TT.Huế.

Từ sáng sớm, chư tôn thiền đức Tăng trên toàn tỉnh đã vân tập tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện công tác kiểm Tăng. Sau phần kiểm Tăng, chư tôn đức Tăng vân tập trang nghiêm tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm thực hiện lễ Bố tát, tụng giới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương niêm hương cầu nguyện

Tiếp đến là nghi thức quá đường được diễn ra trang nghiêm tại Giảng đường Từ Đàm. Sau khi thọ trai, toàn thể Chư tôn đức Tăng niệm Phật kinh hành tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm và cầu nguyện hồi hướng.

Mùa an cư kiết hạ PL.2568-DL.2024, tổng số chư hành giả an cư trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 1,850 vị (trong đó có 943 Tỳ kheo, 609 Tỳ kheo Ni, 72 Thức xoa ma na, 152 Sa di và 74 Sa di Ni). Chư Tăng các hệ phái Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ an cư theo truyền thống; chư Ni an cư tại bốn trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên, Diệu Hỷ. Trong mùa an cư, những ngày bố-tát toàn thể chư Tăng tập trung về trú xứ chùa Từ Đàm để sinh hoạt tu học.

ĐĐ.Thích Chí Viên đọc phương danh các đơn vị, cá nhân cúng dường

Chiều cùng ngày, trong chương trình sinh hoạt an cư tập trung tại Tổ đình Từ Đàm; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thời thuyết giảng đến chư hành giả an cư đề tài “Giới luật và đời sống thiền môn”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận thuyết giảng, chia sẻ

HT.Thích Khế Chơn tặng hoa tri ân

Tiếp đến, Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ đề tài “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương” đến toàn thể chư hành giả an cư.

ông Phan Ngọc Thọ chia sẻ đến chư hành giả an cư

HT.Thích Khế Chơn tặng hoa tri ân

LTrang, Minh Thắng