menu_open

Văn hóa nghệ thuật

Giới thiệu Đại giới đàn Trí Thủ (2019) tại Thừa Thiên Huế
04/04/2019 3:00:46 SA
Xem cỡ chữ:
Đại Giới đàn Trí Thủ sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 30/2 năm Kỷ Hợi (04/4/2019), và được diễn ra trang nghiêm trong 3 ngày 30/2 & 01,02/3 năm Kỷ Hợi (04,05,06/4/2019) tại Tổ đình Báo Quốc. Dưới đây là một số hình ảnh do Tiểu Ban Thông tin Truyền thông Đại giới đàn thực hiện.
Giới thiệu Đại giới đàn Trí Thủ (2019) tại Thừa Thiên Huế
Giới thiệu Đại giới đàn Trí Thủ (2019) tại Thừa Thiên Huế
     

Phương tiện: 0
Xuất phát: 33
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế