menu_open

Văn hóa nghệ thuật

Trực tiếp: Lễ Chính thức Đại lễ Phật đản Pl.2564-Dl.2020
07/05/2020 5:43:10 SA
Xem cỡ chữ:
Đúng 06 giờ ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (07/5/2020) tại Tổ đình Từ Đàm, số 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành lễ chính thức Đại lễ Phật đản Pl.2564-Dl.2020.
Trực tiếp: Lễ Chính thức Đại lễ Phật đản Pl.2564-Dl.2020
Trực tiếp: Lễ Chính thức Đại lễ Phật đản Pl.2564-Dl.2020

Phương tiện: 0
Xuất phát: 33
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế