menu_open

Văn hóa nghệ thuật

Trực tiếp: Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027)
28/11/2022 7:58:41 SA
Xem cỡ chữ:
Đây là một sự kiện đặc biệt của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX được diễn ra 5 năm 1 lần nhằm suy tôn Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh; suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các cơ quan trực thuộc, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương.
Trực tiếp: Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027)
Trực tiếp: Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027)
   

 

Phương tiện: 0
Xuất phát: 33